Primăria Carei. Bine ați venit pe site-ul nostru!

Proiecte de hotărâre

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 68 / 09.03.2020 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 67 / 09.03.2020 privind aprobarea procedurii de majorare a impozitului pentru clădirile neîngrijite şi terenurile nelucrate

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 66 / 09.03.2020 privind aprobarea achiziționării și elaborării documentației tehnico-economice - etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul : Sediul Poliției Municipiului Carei, situat pe str. Independenței nr.1, Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 65 / 09.03.2020 privind iniţierea procedurii de achiziţionare de către Municipiul Carei a unui teren în vederea reabilitării și modernizării Grădiniței nr 3 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 64 / 09.03.2020 privind modificarea HCL nr 144/2017 privind iniţierea procedurii de achiziţionare de către municipiul Carei a unui teren în vederea construirii de locuinţe social

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 63 / 09.03.2020 privind constatarea încetării dreptului de administrare asupra spațiilor - foste ateliere, situate în Carei, str. Progresului nr 28, utilizate de către Liceul Tehnologic Simion Bărnuțiu Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 62 / 09.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 61 / 09.03.2020 privind predarea în folosința gratuită a Parohiei Ortodoxe Ianculești a Capelei Mortuare și terenului intravilan aferent în suprafață de 3000 mp, înscrise în CF nr 110885 Ianculești

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 60 / 09.03.2020privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 59 / 09.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 58 / 06.03.2020 privind modificarea HCL nr 136/2018 și HCL nr 157/2018

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 57 / 06.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Károly GYULA

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 56 / 06.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului László BRUGÓS

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 55 / 06.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Doamnei Ilona ASZTALOS CSÁTHY

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 54 / 06.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului István BÉRES

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 53 / 06.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Simion BĂRNUȚIU

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 52 / 06.03.2020 privind conferirea titlului PRO URBE Domnului Constantin Mihai OLARIU

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 51 / 06.03.2020 privind conferirea titlului CETĂȚEAN DE ONOARE Domnului Silviu LUNG

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 50 / 06.03.2020 privind suplimentarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie a două unităţi de învăţământ în anul şcolar 2019-2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 49 / 05.03.2020 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30, proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 48 / 05.03.2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2020, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 47 / 05.03.2020 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Carei, în condițiile Legii nr.350/2005, pentru anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 46 / 05.03.2020 pentru modificarea HCL nr.65/2018 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase, educaţie

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 45 / 05.03.2020 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport ale artiștilor Filarmonicii Dinu Lipatti Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 44 / 05.03.2020 privind aprobarea decontării transportului trupei ”Mihai Raicu” a Teatrului de Nord Satu Mare în cadrul stagiunii de abonamente anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 43 / 05.03.2020 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Carei în calitate de partener la organizarea evenimentului Salonul Internațional de Artă ”Smaranda Némethi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 42 / 05.03.2020 privind reactualizarea Regulamentului pentru conferirea unor titluri, medalii, diplome și distincții unor personalități cu merite deosebite de către Consiliul Local al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 41 / 05.03.2020 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuințelor de necesitate din Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 40 / 05.03.2020 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea locuințelor sociale din Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 39 / 04.03.2020 privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor ANL în anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 38 / 04.03.2020 privind aprobarea casării unor bunuri și mijloace fixe din patrimoniul Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 37 / 04.03.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 36 / 03.03.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 35 / 14.02.2020 pentru modificarea Art.3 al Hotărârii nr 212/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 34 / 14.02.2020 pentru modificarea Art.3 al Hotărârii nr 12/07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 33 / 14.02.2020 pentru modificarea Art.3 al Hotărârii nr 10/07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare Centru Recreativ Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUER

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 32 / 11.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 31 / 11.02.2020 privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru un număr de șase medici specialişti angajaţi ai Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 30 / 11.02.2020 privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii defavorizate cu risc de abandon şcolar

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 29 / 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 28 / 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 27 / 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 26 / 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 25 / 07.02.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 24 / 07.02.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonbate la 31.12.2019

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 23 / 07.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 22 / 07.02.2020 privind aprobarea modificării și actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 21 / 06.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan având număr cadastral 101361 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 20 / 06.02.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2019 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 19 / 06.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 18 / 06.02.2020 privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 109/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 17 / 06.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare Centru Recreativ Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 16 / 06.02.2020 privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 108/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Creare Centru Recreativ Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _15_ / 05.02.2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2020, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 14 / 04.02.2020 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 13 / 04.02.2020 privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor, ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 12 / 04.02.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 11 / 03.02.2020 privind aprobarea preluării lucrărilor realizate din fonduri IID de către S.C. APASERV Satu Mare S.A. în favoarea Municipiului Carei și predarea acestora în concesionare către S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 10 / 03.02.2020 privind aprobarea rezultatului reevaluării imobilelor aflate în domeniului public și privat al U.A.T. Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9 / 31.01.2020 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 176/26.11.2019 pentru aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județ Satu Mare, oraș Carei, str. Tireamului nr. 86B

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _8_ / 31.01.2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _7_ / 14.01.2020 privind aprobarea achiziționării unui microbus marca Ford V362 MCA Tourneo Bus M1

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6 / 14.01.2020 pentru modificarea H.C.L. nr. 194/2019 privind aprobarea revocării HCL nr. 119/2009 privind înființarea Centrului Cultural al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 5 / 14.01.2020 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 200.000 lei Fundației Pentru Promovarea Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _4_ / 14.01.2020 privind aprobarea aderării Municipiului Carei ca membru fundator la constituirea Asociației ”ClusTherm Transylvania”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _3_ / 13.01.2020 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _2_ / 10.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sursa F pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _1_ / 10.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.486.017 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link: