Primăria Carei. Bine ați venit pe site-ul nostru!

Alte documente

  • Registrul refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza acte administrative
  • Registru pentru propuneri, sugestii, opinii la proiectele de hotărâre
  • Probleme de interes public în dezbatere
  • Proiecte de acte normative
  • Minute
  • Procese verbale
  • Declarații de căsătorie
  • Alte documente