Primăria Carei. Bine ați venit pe site-ul nostru!

Concursuri

Rezultatele finale al concursului de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț examen de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacant, consilier juridic, Biroul Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacant, consilier juridic, Biroul Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacant, consilier juridic, Biroul Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat în cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă șef serviciu, Serviciul Proiecte, Programe de Dezvoltare Locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacant, consilier juridic, Biroul Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante consilier juridic, Biroul Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante referent din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante referent din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat în cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante referent din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție administrator din cadrul Serviciului Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție administrator din cadrul Serviciului Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție administrator din cadrul Serviciului Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante referent în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Concurs de promovare in functia publica de conducere vacanta sef serviciu directia tehnica serviciul proiecte programe de dezvoltare locala

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 


Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de administrator din cadrul Serviciului Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant de execuție administrator, din cadrul Clubului sportiv municipal Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei de interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție administrator, din cadrul Clubului sportiv municipal Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei practice al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție administrator, din cadrul Clubului sportiv municipal Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de administrator, din cadrul Clubului sportiv municipal Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de consilier, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Protecția Mediului, Comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Protecția Mediului, Comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism, Protecția Mediului, Comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier asistent, din cadrul Serviciului Urbanism, Protecția Mediului, Comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de administrator în cadrul Serviciului Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef secție în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei de interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef secție în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de șef secție din cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante referent în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef secție în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de director din cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de director din cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de director din cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de administrator în cadrul Clubului sportiv municipal Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de director în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier în cadrul Serviciului Urbanism, Protecția Mediului, Comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef secție în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de director în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de promovare în grad profesional consilier superior, Serviciul Asistență Socială, consilier superior, Serviciul Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu ale concursului de promovare în grad profesional consilier superior, Serviciul Asistență Socială, consilier superior, Serviciul Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise ale concursului de promovare în grad profesional consilier superior, Serviciul Asistență Socială, consilier superior, Serviciul Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional consilier superior, Serviciul Asistență Socială, consilier superior, Serviciul Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă director executiv, Direcția Tehnică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu al concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă director executiv, Direcția Tehnică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise al concursului de promovare în funcția publică de conducere vacantă director executiv, Direcția Tehnică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă director executiv, Direcția Tehnică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț examen de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu la examenul de promovare în clasă și examen de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în clasă și examen de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier juridic din cadrul Biroului Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier juridic din cadrul Biroului Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier juridic din cadrul Biroului Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de promovare pe funcția publică de conducere vacantă director executiv, Direcția Tehnică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier juridic din cadrul Biroului Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în clasă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț examen de promovare în grad profesional și examen de promovare în clasă.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante șef birou, Biroul juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante șef birou, Biroul juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante șef birou, Biroul juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier juridic din cadrul Biroului Juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante șef birou, Biroul juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante: consilier asistent SPCLEP şi poliţist local debutant Poliţia Locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție muncitor necalificat în cadrul DSPL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante: consilier asistent SPCLEP şi poliţist local debutant Poliţia Locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei practice al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție muncitor necalificat în cadrul DSPL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante, consilier, grad profesional superior, în cadrul  Serviciului programe, proiecte de dezvoltare locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante, consilier, grad profesional superior, în cadrul  Serviciului programe, proiecte de dezvoltare locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele contestației formulate față de rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante poliţist local debutant în cadrul Direcției Poliţia Locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante, consilier, grad profesional superior, în cadrul  Serviciului programe, proiecte de dezvoltare locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante șef birou, Biroul juridic.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante: consilier asistent SPCLEP şi poliţist local debutant Poliţia Locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat în cadrul DSPL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante, consilier, grad profesional superior, în cadrul  Serviciului programe, proiecte de dezvoltare locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante Serviciul Public Proiecte, Programe de Dezvoltare Locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante: consilier asistent SPCLEP şi poliţist local debutant Poliţia Locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat în cadrul DSPL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Direcției Poliția Locală

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional asistent din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional asistent din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier debutant în cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante consilier debutant în cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional asistent din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier debutant în cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional asistent din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier debutant în cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier debutant în cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional asistent din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier I din cadrul Serviciului Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier I în cadrul Serviciului Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier I în cadrul Serviciului Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul concursului de promovare în grad profesional organizat la data 27.06.2019 grad profesional consilier II - Compartiment de Comunicare.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante consilier I în cadrul Serviciului Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Examen de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier I în cadrul Serviciului Patrimoniu, Administrarea Domeniului Public și Privat, Agricol.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA în cadrul Serviciului urbanism, protecția mediului, comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier IA în cadrul Serviciului urbanism, protecția mediului, comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier IA în cadrul Serviciului urbanism, protecția mediului, comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor calificat și muncitor necalificat în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei de interviu al concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor calificat și muncitor necalificat în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei practice al concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor calificat și muncitor necalificat în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier IA în cadrul Serviciului urbanism, protecția mediului, comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor calificat și muncitor necalificat în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier IA în cadrul Serviciului urbanism, protecția mediului, comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muncitor calificat și muncitor necalificat în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocupare a două funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Direcția Poliția Locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocupare a două funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Direcția Poliția Locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocupare a două funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Direcția Poliția Locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local din cadrul Direcția Poliția Locală, Compartiment disciplină în construcții, protecția mediului, activitate comercială.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție consilier debutant și referent IA în Compartimentul de comunicare.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de consilier debutant și referent IA la Compartimentul de comunicare.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul contestației formulată față de rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant de consilier debutant la Compartimentul de comunicare.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de consilier debutant și referent IA în cadrul Compartimentului de comunicare.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de consilier debutant și referent IA în cadrul Compartimentului de comunicare.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de execuție referent IA din cadrul Direcției Cultură-Turism - Centru Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei de interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de execuție referent IA din cadrul Direcției Cultură-Turism - Centru Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei practice al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de execuție referent IA din cadrul Direcției Cultură-Turism - Centru Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de consilier debutant și referent IA în cadrul Compartimentului de comunicare.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de execuție referent IA din cadrul Direcției Cultură-Turism - Centru Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele concursului de promovare în grad profesional consilier II - Direcția Sănătate - Învățământ.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor calificat bucătărie în cadrul Cantinei Sociale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei de interviu al concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor calificat bucătărie în cadrul Cantinei Sociale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei practice al concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor calificat bucătărie în cadrul Cantinei Sociale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor calificat bucătărie în cadrul Cantinei Sociale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor calificat bucătărie în cadrul Cantinei Sociale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale examenulului de promovare în grad profesional din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Concurs de promovare în funcția publică de conducere șef serviciu, Serviciul Administrație Publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Examen de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului administrație publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului administrație publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei practice al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului administrație publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractua vacant de îngrijitor din cadrul Serviciului administrație publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de îngrijitor din cadrul Serviciului administrație publică.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier grad profesional asistent, din cadrul Serviciului buget, contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier grad profesional asistent, din cadrul Serviciului buget, contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier grad profesional asistent, din cadrul Serviciului buget, contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier grad profesional asistent, din cadrul Serviciului buget, contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de execuție vacante consilier grad profesional debutant, din cadrul Serviciul Public de Evindență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de execuție vacante consilier grad profesional debutant, din cadrul Serviciul Public de Evindență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele contestației formulată față de rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de execuție vacante consilier grad profesional debutant, din cadrul Serviciul Public de Evindență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de execuție vacante consilier grad profesional debutant, din cadrul Serviciul Public de Evindență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier din cadrul Serviciul tehnic, achiziții publice - investiții.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier din cadrul Serviciul tehnic, achiziții publice - investiții.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatele probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier din cadrul Serviciul tehnic, achiziții publice - investiții.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier grad profesional debutant, din cadrul Serviciul Public de Evindență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier din cadrul Serviciul tehnic, achiziții publice - investiții.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional asistent, Serviciul Buget, Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției facilitator comunitar/animator.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției Manager AGALCCS/Director executiv.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Formular de înscriere concurs recrutare - promovare.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier - Serviciul Public de Evindență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior Direcția Tehnică, Serviciul Tehnic, Achiziții Publice - Investiții.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele concursului de promovare în grad profesional referent IA din cadrul Centrului Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei de interviu al concursului de promovare în grad profesional referent IA din cadrul Centrului Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei practice al concursului de promovare în grad profesional referent IA din cadrul Centrului Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Examen de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale al concursului de promovare în grad profesional superior, din cadrul Direcției Serviciilor Publice Locale, respectiv Direcției Publice de Asistență Socială, Cantină de Ajutor Social.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei de interviu al concursului de promovare în grad profesional superior, din cadrul Direcției Serviciilor Publice Locale, respectiv Direcției Publice de Asistență Socială, Cantină de Ajutor Social.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional superior Serviciul Buget Contabilitate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale ale examenului de promovare în grad profesional din cadrul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei practice al concursului de promovare în grad profesional superior, din cadrul Direcției Serviciilor Publice Locale, respectiv Direcției Publice de Asistență Socială, Cantină de Ajutor Social.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional din cadrul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional din cadrul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Examen de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele concursului de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei scrise al concursului de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție din cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei de interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție din cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Examen de promovare în grad profesional.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei practice al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție din cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție din cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier I din cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei de interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier I din cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante muncitori calificați bucătărie în cadrul Cantinei de ajutor social.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei scrise al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier I din cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier grad profesional principal din cadrul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier grad profesional principal din cadrul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei practice al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție referent din cadrul Centrului Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor necalificat în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier grad profesional principal, din cadrul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție referent IA din cadrul Centrului Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier I din cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante muncitori calificați bucătărie în cadrul Cantinei de ajutor social.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție din cadrul Serviciului proiecte, programe de dezvoltare locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție referent din cadrul Direcției Cultură - Turism - Centru Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier din cadrul Serviciului Public de Evidență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție muncitori bucătărie, șofer, operator introducere, validare, prelucrare date din cadrul Cantinei de ajutor social.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei practice la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție muncitori bucătărie, șofer, operator introducere, validare, prelucrare date din cadrul Cantinei de ajutor social.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție muncitori bucătărie, șofer, operator introducere, validare, prelucrare date din cadrul Cantinei de ajutor social.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele la contestațiile formulate față de rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, polițist local, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Poliției Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul final al concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție muncitor calificat tâmplar, muncitor calificat mecanic agricol și muncitor necalificat în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei scrie al concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, polițist local, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Poliției Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei practice al concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție muncitori bucătărie, șofer, operator introducere, validare, prelucrare date din cadrul Cantinei de ajutor social.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, polițist local, clasa III, grad profesional debutant, din cadrul Poliției Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției Asistent Administrativ AGALCCS/Secretar

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției Manager AGALCCS/Director Executiv

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției Facilitator Comunitar /Animator

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef secție tenis de masă și de îngrijitor în cadrul CSM Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef secție tenis de masă și de îngrijitor în cadrul CSM Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei practice al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef secție tenis de masă și de îngrijitor în cadrul CSM Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de muncitor calificat și muncitor necalificat în cadrul DSPL.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție referent debutant din cadrul Centrului Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei practice al concursului pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Servicii Publice Locale.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliția Locală.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de șef secție tenis de masă și de îngrijitor în cadrul CSM Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de referent debutant, din cadrul Centrului Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție referent din cadrul Direcției Cultură – Sport – Centru Cultural.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal, în cadrul Serviciului public de evidență a persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei interviu ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal, în cadrul Serviciului public de evidență a persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei scrise ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal, în cadrul Serviciului public de evidență a persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante consilier grad profesional principal, din cadrul Serviciului public de evidență a persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier din cadrul Direcției Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei de interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier din cadrul Direcției Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei scrise al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier din cadrul Direcției Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical din cadrul Direcției Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical din cadrul Direcției Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical din cadrul Direcției Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de asistent medical din cadrul Direcției Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție consilier debutant din cadrul Direcției Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier Serviciul Public de Evidență a Persoanelor.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a unui post contractual vacant din cadrul Direcției de Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante din cadrul Direcției de Învățământ – Sănătate.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului vacant din cadrul Serviciului Urbanism, Portecția mediului, Comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei interviu al concursului pentru ocuparea postului vacant din cadrul Serviciului Urbanism, Portecția mediului, Comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant din cadrul Serviciului Urbanism, Portecția mediului, Comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant din cadrul Serviciului Urbanism, Portecția mediului, Comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Concurs pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Municipal Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatele finale al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție îngrijitor curățenie din cadrul Direcției de Asistență Socială.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Rezultatul probei interviu al concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție îngrijitor curățenie din cadrul Direcției de Asistență Socială.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

Rezultatul probei practice al concursului de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție îngrijitor curățenie.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante din cadrul Serviciului urbanism, protecția mediului, comercial.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție îngrijitor curățenie din cadrul Direcției Publice de Asistență Socială.

Pentru vizualizare accesați următorul link: