Primăria Carei. Bine ați venit pe site-ul nostru!

Hotărâri ale consiliului local

 

Şedinţe 2016


H.C.L. Nr. 125 / 2016 privind trecerea din domeniul public provizoriu al municipiului Carei în domeniul privat al terenurilor cuprinse în C.F. 110312 Carei, C.F. 110313 şi în C.F. 110314 Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 124 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 123 / 2016 privind acordarea unui premiu în suma de 2.000 lei domnişoarei Andrada Spanci, pentru obţinerea mediei 9,96 la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 122 / 2016 privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta Satu Mare-Carei pentru dr. Ciortea Carmen-Diana, angajata Spitalului Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 121 / 2016 privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei instalaţiilor pentru terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Carei afectate de instalaţii, în favoarea operatorului de distribuţie S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electirce – Electrica Distribuţie Transilvania Nord – Sucursala Satu Mare


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 120 / 2016 privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit, pe toată durata existenţei instalaţiilor pentru terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Carei afectate de instalaţii, în favoarea operatorului de distribuţie S.C. Filiala de Distribuţie a Energiei Electirce – Electrica Distribuţie Transilvania Nord – Sucursala Satu Mare


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 119 / 2016 privind adoptarea unor măsuri pentru combaterea ambroziei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 118 / 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2016-2017


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 117 / 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2016-2017


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 116 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social „Cantina de Ajutor Social”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 115 / 2016 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului Cultural U.A.T. Municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 114 / 2016 privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la contractul de vânzare-cumpărare nr. 21585/19.12.2008 încheiat între Primăria municipiului Carei şi S.C. I & T IMOBILE S.R.L. Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 113 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa studiu de fezabilitate :„Amenajare parc de agrement SOMOS în municipiul Carei”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 112 / 2016 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 111 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 110 / 2016 privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 109 / 2016 privind modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 108 / 2016 privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Grupul de Lucru Mixt care urmează a se constitui prin ordin al prefectului


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 107 / 2016 privind desemnarea consilierilor locali pentru a face parte din Comisia de Siguranţa Circulaţiei a municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 106 / 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 105 / 2016 privind scutirea la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de Binder Francisc, domiciliat în Carei, str. Independenţei nr.39, şi Binder Jeno Alexandru, domiciliat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.20, pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.20


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 104 / 2016 privind alocarea sumei de 400.000 lei din bugetul local pe anul 2016, pentru acordarea sprijinului financiar, unităţilor de cult din municipiul Carei, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 103 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate : MODERNIZARE CENTRALA TERMICĂ LA LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION BĂRNUŢIU” ÎN MUNICIPIUL CAREI”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 102 / 2016 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii a obiectivului : „Reabilitare Sala de tenis de masă”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 101 / 2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la 30 iunie 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 100 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 99 / 2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 209/2016 - AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT „SOMOS”, MUNICIPIUL CAREI, JUD. SATU MARE


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 98 / 2016 privind alocarea sumei de 15000 lei pentru organizarea „Zilelor Iancului” din satul Ianculeşti


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 97 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.39 (COMPONENTA 4)”, etapa proiect tehnic (PT)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 96 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.39 (COMPONENTA 4)”, etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 95 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.27 (COMPONENTA 3)”, etapa proiect tehnic (PT)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 94 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.27 (COMPONENTA 3)”, etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 93 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.19 (COMPONENTA 2)”, etapa proiect tehnic (PT)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 92 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.19 (COMPONENTA 2)”, etapa documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 91 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN P-ţa Avram Iancu nr.1 (COMPONENTA 1)”, faza Proiect Tehnic


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 90 / 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiţi, aferenţi documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN P-ţa Avram Iancu nr.1 (COMPONENTA 1)”, faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 89 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 88 / 2016 privind desemnarea consilierilor locali în scopul de a participa la alegerea delegatului sătesc din satul Ianculeşti


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 87 / 2016 privind desemnarea unui consilier în calitate de membru al „Comisiei pentru vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Carei”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 86 / 2016 privind modificarea componenţei „Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 85 / 2016 privind desemnarea unui consilier în calitate de membru al „Comisiei de repartizare a locuinţelor din blocurile A.N.L.”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 84 / 2016 privind completarea comitetului director al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 83 / 2016 privind completarea comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 82 / 2016 privind acordarea unui premiu în suma de 1.500 lei tânărului Manuel Chivari, pentru rezultatele obţinute în cadrul concursului Românii au talent – ediţia 2015-2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 81 / 2016 privind aprobarea achiziţionării unor ediţii


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 80 / 2016 privind aprobarea listelor solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 79 / 2016 privind alocarea unei sume de bani cu titlu de finan are nerambursabilă d ț in bugetul local al municipiului Carei, pe anul 2016 către Asociația "Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare"


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 78 / 2016 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Carei, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 77 / 2016 privind aprobarea organizării Festivalului medieval „VILLA KARUL” ediţia a IV-a


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 76 / 2016 privind aprobarea organizării Festivalului „AUGUSTFEST” ediţia a IX-a


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 75 / 2016 privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a imobilului denumit Groapa Somos cu nr.top. N7880/9/1, N7880/9/2 şi N7880/9/3, în suprafaţa totală de 61545 mp – teren neproductiv


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 74 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 73 / 2016 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 72 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 71 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


Ședința de Constituire a Consiliului Local al Municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 70 / 2016 privind punerea la dispoziţia proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – Extinderea reţelei naţionale de monitorizare a apelor subterane administrată de A.N. „Apele Române” prin construirea a 115 piezometre, a terenului în suprafaţa de 1 mp, pentru construcţia obiectului „foraj piezometric”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 69 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Rakoczi Ferenc nr.18 proprietatea Parohiei Reformată nr.1 Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 68 / 2016 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea monument istoric situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.54 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.1 Carei privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirea monument istoric situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.54 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.1 Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 67 / 2016 privind aprobarea Contractului-Cadru de mandat încheiat între Municipiul Carei şi Asociaţiile de proprietari, pentru pregătirea, contractarea şi implementarea unui proiect în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 , Prioritate de investitii 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea A Cladiri rezidentiale


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 66 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.39 (COMPONENTA 4) faza Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 65 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.27 (COMPONENTA 3) faza Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 64 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN B-dul 25 Octombrie nr.19 (COMPONENTA 2) faza Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 63 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN P-ţa Avram Iancu nr.1 (COMPONENTA 1) faza Proiect Tehnic şi Detalii de execuţie


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 62 / 2016 privind aprobarea Strategiei pentru Energie Durabilă a Municipiului Carei 2016 – 2020


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 61 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea: „Extindere iluminat public în cartierul de pe str. Tireamului din municipiul Carei”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 60 / 2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie: „Alimentare cu energie electrică blocuri de locuinţe pentru tineri P + 3 + M str. Tireamului nr. 86”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 59 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 58 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN” B-dul 25 Octombrie nr.39, (Componenta 4) faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 57 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN” B-dul 25 Octombrie nr.27, (Componenta 3) faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 56 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN” B-dul 25 Octombrie nr.19 (Componenta 2) faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 55 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE ÎN MUNICIPIUL CAREI COMPONENTA BLOCURI TURN” P-ţa Avram Iancu nr.1, (Componenta 1) faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 54 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 6 şi 10, Vasile Lucaciu nr.1 proprietatea lui Kirner Tamas şi Kirner Tibor


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 53 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.17, proprietatea lui Toth Beatrice, şi Toth Mihai Iuliu


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 52 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru doamna Vida Elisabeta, domiciliată în Carei str.1 Decembrie 1918, nr. 31 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru doamna Vida Elisabeta, domiciliată în Carei str.1 Decembrie 1918, nr. 31


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 51 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru doamna av. Mărginean Maria Eva, domiciliată în Carei str.Rakoczi Ferenc nr.29, pentru imobilul situat în Carei, str. Vasile Lucaciu nr.41


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 50 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru domnul Suth Călin Marcel, domiciliat în Carei str.Vasile Lucaciu nr.37 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru domnul Suth Călin Marcel, domiciliat în Carei str.Vasile Lucaciu nr.37


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 49 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr.75 proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 48 / 2016 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru clădirile situate în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.30 proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Satu Mare


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 47 / 2016 privind scutirea de la plata impozitului pe clădirea şi terenul situate la adresa de domiciliu, proprietatea persoanelor care au în întreţinere şi/sau sunt reprezentanţi legali ai unor persoane peste 18 ani, aflate în gradul de handicap grav sau accentuat, încadrate în gradul I de invaliditate


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 46 / 2016 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri situate la adresele de domiciliu, proprietatea persoanelor care au venituri lunare mici


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 45 / 2016 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Carei pentru perioada 2014 – 2020


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 44 / 2016 privind stabilirea cotei, care constituie venituri extrabugetare ale unităţilor de învăţământ, din sumele provenite din închirierea spaţiilor aflate în administrarea lor


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 43 / 2016 privind aprobarea unei cofinanţări în valoare de 28.136 lei, la proiectul câştigat „Olimpiadele Kaufland în valoare de 90.000 lei” în vederea reabilitării Cabinetului de informatică a Şcolii Gimnaziale „Vasile Lucaciu” Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 42 / 2016 privind aprobarea unei cofinanţări în valoare de 16.640 lei, la proiectul câştigat „Olimpiadele Kaufland în valoare de 90.000 lei” în vederea completării dotărilor asigurate de Kaufland Romania


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 41 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 40 / 2016 privind aprobarea Ghidurilor pentru derularea programului municipal privind finanţarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Carei, a proiectelor şi acţiunilor în domeniile: cultural, sportiv, social, culte religioase


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 39 / 2016 privind modificarea Statutului Municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. Nr. 38 / 2016 privind scutirea la plata impozitului pe clădiri şi terenuri situate la adresele de domiciliu, proprietatea persoanelor care au în întreţinere şi/sau sunt reprezentanţi legali ai unor persoane peste 18 ani, aflate în gradul de handicap grav sau accentuat, încadrate în gradul I de invaliditate,


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 37 / 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnice de apartamentare a imobilului situat în Carei, str. Dr. Ştefan Vonhaz nr.20, înscris în C.F. 102988 Carei cu nr top 102988


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 36 / 2016 privind preluara în domeniul public al municipiului Carei a imobilului situat în Carei, str. Grof Karolyi Sandor nr.2, înscris în C.F. 109946 Carei cu nr top 1969/1 şi 1969/3


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 35 / 2016 privind modificarea componenţei comitetului director al „Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 34 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 33 / 2016 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Balog Elisabeta domiciliată în Carei, str. Mihai Viteazu nr.1, bl. MV 19, ap.4


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 32 / 2016 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului la clădiri datorat de locatarii din Carei, str. Regele Ferdinand nr.5


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 31 / 2016 privind stabilirea procedurilor de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 30 / 2016 privind modificarea HCL nr 92/2015 - desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie a unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2015-2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 29 / 2016 privind modificarea Regulamentului Cadru – a modului de recrutare a personalului pe durata determinată sau nedeterminată în cadrul asociaţiilor, fundaţiilor şi societăţilor pe răspundere limitată cu acţionar unic sau în asociere cu Consiliul Local Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 28 / 2016 privind aprobarea modificării Statutului Fundaţiei Centrul de Promovare al Turismului Cultural „Grof Karolyi” Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 


H.C.L. Nr. 27 / 2016 privind modificarea componenţei comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţări nerambursabile din fonduri publice


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 


H.C.L. Nr. 26 / 2016 privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru un număr de patru medici angajaţi ai Spitalului Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 


H.C.L. Nr. 25 / 2016 privind aprobarea decontării cheltuielor de transport privind naveta Oradea-Carei pentru dr. Curtui Ruxandra Nora, angajata Spitalului Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 24 / 2016 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 23 / 2016 privind aprobarea listei de investiţii pe anul 2016 a Spitalului Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 22 / 2016 privind completarea HCL 112/2015 - stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, anexa E cu procedura nr VIII


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 21 / 2016 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 20 / 2016 privind aprobarea studiului: „Execuţie şi Reabilitare instalaţii sanitare şi termice la Sala de sport, Grupul Şcolar Simion Bărnuţiu”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 19 / 2016 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 21.355.520 lei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 18 / 2016 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice: „Modernizare infrastructura urbană prin asfaltări de carosabil şi trotuare”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 17 / 2016 privind revocarea HCL nr. 120/2015 pentru aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 109793 Carei (CF vechi nr. 6878) cu nr top 1705/17 în suprafaţă totală de 2.852 mp


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 16 / 2016 privind procedura acordării unor facilităţi fiscale pentru obligaţii de plată restante datorate bugetului local al municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 15 / 2016 privind modificarea HCL nr 112/2015 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului fiscal 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 14 / 2016 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a achiziţionarii unor aparate la Spitalul Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 13 / 2016 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 12 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Social „Centrul de zi pentru copii ce provin din familii aflate în dificultate”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 11 / 2016 privind aprobarea organigramei, al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei precum şi a serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 10 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 9 / 2016 privind aprobarea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate la finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământ pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 8 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 7 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 6 / 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Centrului Cultural al municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 5 / 2016 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 4 / 2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în sumă totală de 1.883.135 lei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 3 / 2016 privind includerea teritoriului Unităţii Administrativ-Teritoriale a Municipiului Carei la parteneriatul Grupului de Acţiune Locală în domeniul pescuitului – GAL (delimitat de râurile Someş-Tur-Crasna-Ier), cu finanţare din POPAM 2014-2020


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 2 / 2016 privind stabilirea cuantumului burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 1 / 2016 privind aprobarea acoperirii definitive a deficienţei secţiunii de dezvoltare a bugetului local, în urma utilizării excedentului la 31 decembrie 2014, în cursul anului 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

Şedinţe 2015

 


H.C.L. Nr. 138 / 2015 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru focul de artificii la revelionul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 137 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Erdei Ildiko, domiciliată în Carei, str. Petre Ispirescu nr.10


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 136 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Sebok Andrea Agneta, domiciliată în Carei, str. Cerbului nr.21


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 135 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Sebok Iosif, domiciliat în Carei, str. Danko Pista nr. 15


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 134 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Nemethi Petru Andrei, domiciliat în Carei, str. Mihai Viteazu nr. 81


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 133 / 2015 privind scutirea de la plata impozitului pe clădiri proprietatea Organizaţiei Caritas Satu Mare - Punctul de lucru Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 132 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2016, pentru imobilul situat în Carei, str.Horea nr.2, proprietatea Fundaţiei DOWN Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 131 / 2015 privind aprobarea unui schimb de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Carei şi numiţii Galiş Lia Voichiţa şi Galiş Radu Mircea


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 130 / 2015 privind completarea organigramei Direcţiei Publice de Asistenţă Socială Carei cu un post de mediator sanitar de etnie romă


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 129 / 2015 privind suplimentarea sumei alocate prin H.C.L. nr. 124/07.12.2015 - premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale precum şi a profesorilor îndrumători


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 128 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate: „Sistem supraveghere video IP+Efracţie+VD (voce-date) la Centrul de ajutor social”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 127 / 2015 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 126 / 2015 privind suspendarea activităţii societăţii cu răspundere limitată „CAFENEAUA CULTURALĂ”, având ca asociaţi Consiliul Local al Municipiului Carei şi Fundaţia Centrul de Promovare a Turismului Cultural Grof Karolyi


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 125 / 2015 privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru cofinanţarea unor cheltuieli de reparaţii la Serviciul de Ambulanţă Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 124 / 2015 privind premierea elevilor care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele naţionale precum şi a profesorilor îndrumători


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 123 / 2015 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuie al Municipiului Carei pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 122 / 2015 privind alocarea sumei de 2.000 lei pentru realizarea a 10.000 de pliante în vederea promovării campaniei de prevenire a evenimentelor rutiere


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 121 / 2015 privind modificarea taxei de pescuit şi a Regulamentului de pescuit la lacul Ianculeşti, aprobate prin H.C.L. nr. 38/2012


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 120 / 2015 privind aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 109793 Carei (CF vechi nr. 6878) cu nr top 1705/17 în suprafaţă totală de 2.852 mp


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 119 / 2015 privind alocarea sumei din bugetul local reprezentând onorariul de avocat al cetăţenilor afectaţi de pana de curent din perioada 31.12.2014-02.01.2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 118 / 2015 privind alocarea sumei de 48.980 lei pentru iluminatul ornamental în municipiul Carei cu ocazia sărbătorilor de iarnă


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 117 /2015 privind aprobarea tarifelor de refacere a trotuarelor pavate în municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 116 / 2015 privind aprobarea obiectivului: „Reabilitare pardoseala la Sala de tenis de masă”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 115 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate: „Instalaţii de hidranţi interior la Şcoala cu clasele I-VIII Vasile Lucaciu”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 114 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate: „Sistem de supraveghere video Teatru şi Casa de Cultură”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 113 / 2015 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la data de 30 septembrie 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 112 / 2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 111 / 2015 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 110 / 2015 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Moldovan Nicolae Dorel


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 109 / 2015 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 108 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea: „Amenajare drum D.E. 1060 în municipiul Carei”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 107 / 2015 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 106 / 2015 privind aprobarea constituirii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru credite interne sursa C pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 105 / 2015 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 104 / 2015 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Mocanu Alina Loredana.


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 103 / 2015 privind revocarea H.C.L. nr. 82/24.08.2015 - modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 102 / 2015 privind completarea Hotărârii nr 81/28.08.2015 - atribuirea microbuzului marca OPEL MOVANO în folosinţa Liceului Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 101 / 2015 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” pentru retragerea comunei Acâş şi excluderea comunei Gherţa Mică din Asociaţie


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 100 / 2015 completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al „Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 99 / 2015 privind asigurarea prin Cantina de Ajutor Social a 74 de porţii de hrană caldă zilnică


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 98 / 2015 privind alocarea sumei de 3.000 lei, pentru organizarea Concursului Memorial de matematică PETKES


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 97 / 2015 privind alocarea sumei de 3.000 lei, pentru organizarea celei de a 45-a ediţie a Cupei ,,25 Octombrie”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 96 / 2015 privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Carei la finanţările derulate prin Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A-clădiri rezidenţiale, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 95 / 2015 privind aprobarea participării Municipiului Carei la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea achiziţionării a cinci autoturisme prin acest program de către Municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. Nr. 94 / 2015 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta Castelului Karolyi în favoarea Fundaţiei ”Grof Karolyi Sandor”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 93 / 2015 privind revocarea H.C.L. nr. 144/2014 - asigurarea folosinţei gratuite a spaţiilor de studiu pentru funcţionarea unei filiale ale Universităţii din Nyiregyhaza, Institutul tehnologic şi de agronomie – în Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 92 / 2015 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie a unităţilor de învăţământ în anul şcolar 2015-2016


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 91 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie: ”Lucrări tehnico – edilitare la Blocuri de locuinţe pentru tineri str. Tireamului nr.86”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 90 / 2015 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 89 / 2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 1.144.824 lei, cu TVA în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 88 / 2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 138.040,23 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 87 / 2015 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 206.040 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 86 / 2015 privind aprobarea înfiinţării clubului sportiv de drept public „Club Sportiv Municipal Victoria Carei”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 85 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate: „RENAŞTEREA CENTRULUI CULTURAL – GARD ÎN FAŢA TEATRULUI DIN MUNICIPIUL CAREI”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 84 / 2015 privind aprobarea majorării salariale cu 12%, a personalului din aparatul propriu şi unităţile subordonate U.A.T. Municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 83 / 2015 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 82 / 2015 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 81 / 2015 privind atribuirea microbuzului marca OPEL MOVANO în folosinţa Liceului Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 80 / 2015 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru realizarea unor lucrări de întreţinere la Biserica Ortodoxă Ianculeşti


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 79 / 2015 privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Karolyi”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 78 / 2015 privind completarea H.C.L. nr. 13/2015 - aprobarea cofinanţării activităţilor suplimentare în cadrul proiectului HURO/1101/019/1.3.1 cu titlul: „Revitalizarea comună a grădinilor istorice protejate din Carei şi Geberjen”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 77 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate: „Revitalizarea grădinii aferente castelului Karolyi din Carei în cadrul proiectului HURO1101/1.3.1/019 - Suplimentare pentru construcţie vestiare şi plantări arbori”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 76 / 2015 privind alocarea unor fonduri pentru organizarea „Zilelor Iancului” din satul Ianculeşti


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 75 / 2015 privind aprobarea amplasării unui monument menit să comemoreze amintirea celor 284 familii de români refugiaţi din Carei ca urmare a Diktatului de la Viena din 30 august 1940


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 74 / 2015 privind înregistrarea în domeniul public al municipiului Carei prin prima înscriere în evidenţele de carte funciară a drumurilor de exploatare situate în extravilanul municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 73 / 2015 privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Direcţiei Publice de Asistenţă Socială Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 72 / 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice de Asistenţă Socială Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 71 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie: „Realizare iluminat arhitectural zona Statuii Sf. Florian”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 70 / 2015 privind aprobarea Regulamentului Cadru – privind modul de recrutare a personalului pe durata determinată sau nedeterminată în cadrul asociaţiilor, fundaţiilor şi societăţilor pe răspundere limitată cu acţionar unic sau în asociere Consiliul Local Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 69 / 2015 privind aprobarea organizării Festivalului „AUGUSTFEST” 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 68 / 2015 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Poliţiei Locale Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 67 / 2015 privind aprobarea înfiinţării unor servicii sociale în subordinea Consiliului local, Direcţia Publică de Asistenţă Socială


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 66 / 2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Carei a patru puţuri de la Staţia de tratare a apei potabile şi frontului de captare din localitatea Doba, şi casarea acestora


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 65 / 2015 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunelor Cehal şi Racşa la Asociaţie


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 64 / 2015 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinanţării proiectului „Reţele de apă şi canalizare menajeră în Viile Careiului”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 63 / 2015 privind transmiterea imobilului situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.38, în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Satu Mare


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 62 / 2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 61 / 2015 privind aprobarea achiziţionării unor instrumente muzicale în valoare de 4.000 lei pentru activităţile desfăşurate la Centrul Social


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 60 / 2015 privind desfiinţarea funcţiei publice vacante de inspector grad profesional superior şi înfiinţarea funcţiei publice de consilier juridic grad profesional asistent


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 59 / 2015 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 58 / 2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 57 / 2015 privind avizarea favorabilă a lucrării de construire a reţelei subterane de fibră optică, proiect „Fibra optică Intercity subteran Carei – Satu Mare”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 56 / 2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Carei pentru perioada 2014 – 2020


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 55 / 2015 privind aprobarea ranforsării prin asfaltare a aleilor de intrare la cele două capele din Cimitirul Ortodox şi Romano-Catolic, situat în Carei, str. Cimitirului


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 54 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie: „Iluminat zona Statuia Sf. Florian şi parc delimitat de str. 1 Decembrie 1918 şi str. G. Coşbuc”


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 53 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Lang Gabriela, domiciliată în Ungaria, localitatea Godollo, str. Palotakert nr.2100, pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Mai nr.21


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 52 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Ostatea Traian, domiciliat în Carei, str. Ignişulu nr.28, bl.47, ap.34


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 51 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Bâtea Radu Nicolae, domiciliat în Carei, str. Regele Ferdinand I, nr.3, ap.1


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 50 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Korber Trucza Erika, domiciliată în Carei, str. Narcisei nr.1, bl. RP3, ap.20


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 49 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Hargitay Elisabeta, domiciliată în Carei, str. Narcisei nr.3, ap.5


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 48 / 2015 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Gruden Eva Ella, domiciliată în Carei, str. Jozsef Attila nr. 17


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 47 / 2015 privind acordarea unui premiu în suma de 8.000 lei în favoarea elevului de la Liceului Teoretic Carei, Beiland Arnold, pentru rezultatele obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale la diverse materii


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 46 / 2015 privind acordarea dreptului de uz şi servitute de trecere cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a instalaţiilor electrice pentru suprafaţa de 27,80 mp, reprezentând suprafaţă ocupată de posturi de transformatoare, şi 307,50 mp pentru care se instituie zonă de protecţie şi siguranţă


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 45 / 2015 privind acordarea dreptului de uz şi servitute de trecere cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a instalaţiilor electrice pentru suprafaţa de 24,90 mp, reprezentând suprafaţă ocupată de posturi de transformatoare, şi 228 mp pentru care se instituie zonă de protecţie şi siguranţă


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 44 / 2015 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei pentru anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 43 / 2015 privind aprobarea organigramei, al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei precum şi a serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 42 / 2015 privind revocarea H.C.L. 133/2014 de transformare a unei funcţii publice în post de natură contractuală, aprobarea desfiinţării unor posturi şi înfiinţarea unor posturi


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 41 / 2015 privind delegarea de gestiune prin concesiune directă a serviciului public de administrare şi exploatare a pieţelor agroalimentare, a bazarurilor, târgurilor şi oboarelor din Municipiul Carei, către operatorul S.C.„PIEŢE PARCĂRI” S.R.L.


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 40 / 2015 privind aprobarea Statutului societăţii „PIEŢE PARCĂRI” S.R.L.


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 39 / 2015 privind constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a solicitărilor de finanţări nerambursabile din fonduri publice


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 38 / 2015 privind adoptarea Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Carei, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a acestuia


Pentru vizualizare accesați următorul link  


H.C.L. Nr. 37 /2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate: „Amplasarea statuii Regelui Ferdinand I al României”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 36 / 2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie: „Construire Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 108 apartamente în municipiul Carei, str. Tireamului nr.86, judeţul Satu Mare”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 35 / 2015 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 34 / 2015 privind aprobarea repartizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei pe anul 2014


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 33 / 2015 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Municipiului Carei în calitate de asociat - membru fondator al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 32 / 2015 privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare prin Actul adiţional nr. 1/2014


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 31 / 2015 privind alocarea sumei de 4.000 lei în favoarea Asociaţiei Ordinului Cavalerilor Vinului „Sfântul Orban” Carei, pentru finanţarea organizării concursului local şi zonal de vinuri din soiuri nobile ediţia a XX-a


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 30 / 2015 privind alocarea sumei de 2.000 lei studentului Musta Paul, pentru a participa la un concurs în cadrul Conferinţei Naţionale de Inginerie din Boston


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 29 / 2015 privind mandatarea primarului Municipiului Carei pentru negocierea şi semnarea licenţei de explorare a apelor geotermale în perimetrul Carei, jud. Satu Mare


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. Nr. 28 / 2015 privind aprobarea înregistrării drumurilor de exploatare agricolă din extravilanul municipiului Carei în evidenţa contabilă ca mijloace fixe


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 27 privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 26 privind revocarea H.C.L. nr. 107/2014, - trecerea din domeniul public al municipiului Carei în domeniul privat al municipiului Carei a imobilelor în natură spaţii comerciale, situate în incinta Pieţei Agroalimentare Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 25 privind acordarea diplomei de excelenţă – d-lui Czikker Andrei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 24 privind acordarea diplomei de excelenţă d-lui Titus Dobos


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 23 privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei domnului Németi János


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 22 privind cesiunea creanţelor şi datoriilor Administraţiei Pieţei către societatea “Pieţe, parcări” SRL Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 21 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2014


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 20 privind aprobarea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate la finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământ pe anul 2015


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 19 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I 2015 al Spitalului Municipal CareiPentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 18 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri propriiPentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. nr. 17 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Pieţei CareiPentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 16 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Cultural al municipiului CareiPentru vizualizare accesați următorul link  

 


H.C.L. nr. 15 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 14 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, la data de 31 decembrie 2014, în sumă de 24.334,85 lei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

H.C.L. nr. 13 privind aprobarea cofinanţării activităţilor suplimentare în cadrul proiectului HURO/1101/019/1.3.1 cu titlul: „Revitalizarea comună a grădinilor istorice protejate din Carei şi Geberjen”Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 12 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea: „Revitalizarea grădinii aferente castelului Karolyi din Carei, în cadrul proiectului HURO1101/1.3.1/019 – Suplimentare pentru construcţie vestiare şi plantări arbori”Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 11 privind aprobarea studiului de fezabilitate: „Iluminat public în cartierul de pe strada Tireamului”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 10 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul: „Realizare iluminat arhitectural la Castelul Karolyi – Etapa II”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 9 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Komaromi Maria, domiciliată în Carei, str. Agoston nr. 8


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 8 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului la clădiri datorat de locatarii din Carei, str. Regele Ferdinand nr. 5


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 7 privind declanşarea procedurilor de expropriere a cinci imobile proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică a terenurilor aferente puţurilor din cadrul „Frontului de captare a apei potabile Doba-Vetiş”


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 6 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 5 privind alocarea sumei de 3.400 lei pentru organizarea Festivalului – concurs de Teatru pentru Liceeni Ioana Cîcu


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 4 privind alocarea sumei de 22.962 lei, în vederea continuării proiectului ”Împreună pentru viitorul nostru” la Şcoala Gimnazială nr. 1 Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 3 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a achiziţionarii unor aparate la Spitalul Municipal Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 2 privind solicitarea de prelungire a duratei de implementare a proiectului, a duratei de execuţie a lucrărilor şi a termenului de valabilitate a scrisorii de garanţie emisă de Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivului de investiţie „Amenejarea unor drumuri de exploatare agricolă în extravilanul Municipiului Carei, judeţul Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. - masura 125 submăsura 125 a


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

H.C.L. nr. 1 privind aprobarea acoperirii definitive a deficienţei secţiunii de dezvoltare a bugetului local, în urma utilizării excedentului la 31 decembrie 2013, în cursul anului 2014


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 

 

Şedinţe 2014

 

 

H.C.L. nr. 41 privind modificarea HCL nr 123/2013 - scutirea la plata impozitului pe clădiri proprietatea Organizaţiei Caritas Satu Mare - Punctul de lucru Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 40 pprivind modul de calcul al impozitului pe clădiri pentru perioada 2008 – 2013, la imobilul situat în Carei, str. Cimitirului nr. 57/2, proprietatea S.C. GELEN S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 39 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor aferente impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Fatyol Ludovic, domiciliat în Carei, str. 25 Octombrie nr.19, ap.19

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 38 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Bâtea Radu Nicolae, domiciliat în Carei, str. Regele Ferdinand I, nr.3, ap.1

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 37 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului la clădiri datorat de locatarii din Carei, str. Regele Ferdinand nr.5

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 36 privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru achiziţionarea a 150 de exemplare din ediţia „GHEZA VIDA - CENTENAR 1913 – 2013”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 35 privind modificarea HCL nr 114/2013 - alocarea sumei de 16.660 lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal la programul prelungit de 4 ore la Grădiniţa cu program normal nr 7 şi la Grădiniţa Caritas

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 34 privind alocarea sumei de 7.200 lei pentru derularea proiectului de alfabetizare al adulţilor aparţinând etniei rome.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 33 privind alocarea sumei de 5.000 lei în favoarea Asociaţiei Ordinului Cavalerilor Vinului „Sfântul Orban” Carei, pentru finanţarea organizării concursului local şi zonal de vinuri din soiuri nobile ediţia a XIX-a Consiliul

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 32 privind trecerea şi întabularea în domeniul public al municipiului Carei a imobilului identificat prin nr cad. 649 şi 650 în suprafaţă de 8755 mp situat în Carei, C-lea Armatei Române

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 31 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Carei a unor echipamente de la Staţia de tratare a apei potabile din Doba şi casarea acestora

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 30 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 4000 mp, situat în Carei, Calea Armatei Române, în spatele incintei S.C. Sat-An S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 29 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2014

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 28 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Iluminat arhitectural Monumentul Ostaşului Român”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 27 privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie „Reţele de apă şi canalizare menajeră în Viile Careiului”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 26 privind desfiinţarea codului fiscal 4750269 a Cantinei de ajutor social Carei şi continuarea activităţii prin codul fiscal 4481160 Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 25 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Komaromi Maria, domiciliată în Carei, str. Agoston nr. 8


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 24 privind aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului cuprins în C.F. nr. 3804 Carei – sat Ianculeşti cu nr top 8133/45

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 23 privind aprobarea studiului de fezabilitate „Reabilitare drum comunal DC120, în municipiul Carei, sat Ianculeşti, judeţul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 22 privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru achiziţionarea a 100 reviste-catalog Force Tourism – business & tourism magazin - ediţia judeţului Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 21 privind alocarea sumei de 24.500 lei pentru editarea a trei cărţi promoţionale, realizate de către Centrul de Promovare a Turismului Cultural Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 20 privind alocarea sumei de 40.500 lei pentru achiziţionarea a 300 de exemplare din cartea ”A Nagykárolyi gróf Károlyi Család ezeréves története” (Istoria de o mie de ani a familiei Karolyi) scrisă de Szabó Imre

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 19 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 18 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Administraţiei Pieţii Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 17 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Cultural al municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 16 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al creditelor interne pe anul 2014

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 15 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 14 privind aprobarea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate la finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământ pe anul 2014

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 13 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 12 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, la data de 31 decembrie 2013, în suma de 58.135,76 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 11 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului în anul şcolar 2014-2015


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 10 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 9 privind modificarea componenţei consiliului de administraţie al Liceului Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 8 privind alocarea sumei de 5.800 lei pentru organizarea primei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru pentru Liceeni – Ioana Câcu


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 7 privind alocarea sumei de 2.604 lei, pentru turnarea în bronz a plăcii comemorative a artistului Deak Endre


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 6 privind alocarea sumei de 51.020 lei, pentru achiziţionara unor bunuri necesare pentru desfăşurare în bune comdiţii a activităţilor din Castelul Karolyi din Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 5 privind alocarea sumei de 8.000 lei pentru premierea sportivilor, şi cluburilor sportive din municipiul Carei cu ocazia evenimentului „Gala Sportului Careian”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 4 privind aprobarea studiului pentru lucrarea „Amenajare parcare pe B-dul 25 Octombrie în municipiul Carei”


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 3 privind aprobarea studiului de fezabilitate „Eliberare de amplasament LEA 0,4 KV în mun. Carei, str. 1 Decembrie 1918”


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 2 privind aprobarea studiului de fezabilitate „DRUM DE OCOLIRE CAREI-NORD”


Pentru vizualizare accesați următorul link:

H.C.L. nr. 1 privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţe 2013


H.C.L. nr. 119 privind alocarea sumei de 1000 lei pentru realizarea DVD-ului Recital de poezie ”Românie, te salut!”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 118 privind alocarea sumei de 21.300 lei in favoarea Parohiei Greco-Catolice Maghiară Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 117 privind alocarea sumei de 133.000 lei pentru iluminatul ornamental în municipiul Carei cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 116 privind alocarea sumei de 15.000 lei, pentru organizarea festivalului de teatru studenţesc ”SPOT”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 115 privind alocarea sumei de 5.000 lei, pentru organizarea concursului de karting etapa Carei, din cadrul ”Campionatului Naţional de Karting Şcolar”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 114 privind alocarea sumei de 16.660 lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal la programul prelungit de 4 ore la Grădiniţa cu program normal nr 7 şi la Grădiniţa Caritas.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 113 privind alocarea sumei de 13.700 lei pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Carei, care au obţinut rezultate bune la olimpiadele naţionale şi precum şi a profesorilor îndrumători.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 112 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru pachete de Moş Nicolae.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 111 privind aprobarea  dezlipirii (dezmembrării) imobilului  cuprins  în C.F. nr. 101467 (C.F. vechi nr. 6878) Carei, cu nr top 1715/96.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 110 privind aprobarea  dezlipirii (dezmembrării) imobilului  cuprins  în C.F. nr. 2875  Carei cu nr top 1736.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 109 privind aprobarea rectificării  Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al  Municipiului  Carei  pe anul 2013.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 108 privind alocarea sumei de 2000 lei domnului profesor Ciarnău Ioan, pentru finanţarea editării cărţii intitulate ”Vânătoarea de spioni”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 107 privind alocarea sumei de 2000 lei domnului Fischer Botond, pentru finanţarea editării volumului de poezii ”ALSÓGOLGOTA”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 106 privind alocarea sumei de 55.620 lei, în vederea continuării proiectului „Împreună pentru viitorul nostru” la Şcoala Gimnazială nr.1 Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 105 privind alocarea sumei de 3.000 lei,  pentru organizarea concursului de matematică ”Petkes Grigore”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 104 privind alocarea sumei de 2.500 lei,  pentru organizarea celei de a 43-a ediţie a Cupei ”25 Octombrie”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 103 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor  la  impozitul pentru autoturism şi autocamion datorate de d-nul  Şichet Vasile, domiciliat în Carei, str. Vlad Ţepeş nr. 12.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 102 privind acordarea unui ajutor de minimis S.C.  MONDOREK  S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 101 privind acordarea unui ajutor de minimis S.C. ContiTech Fluid Automobile România SRL.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 100 privind atribuire în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 58,11 mp din imobilul  situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.15, în favoarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 99 privind desemnarea reprezentantului municipiului Carei în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 98 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliul de administraţie a unităţilor de învăţământ  în anul şcolar 2013-2014.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 97 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 024/2013 elaborat de Birou Individual de Arhitectură Varga Ludovic,  pentru realizare „ZONĂ DE SERVICII PE PARCELELE CU NR CAD. 107091-107094 ÎN MUN. CAREI”, Extravilan - D.J. 196 B Carei – Foieni,  beneficiar: ŞORIAN GAVRIL şi soţia ŞORIAN MARGARETA.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 96 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 11/2013 elaborat de S.C. NIRVANA STUDIO S.R.L. Satu Mare,  privind P.U.Z. - CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ 5 MW „CAREI UNIO 2” , JUD.  SATU MARE CU RACORDARE LA SEN ŞI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN -,  extravilan, beneficiar: S.C. PARC 7,5 CAREI S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 95 privind aprobarea rectificării  Bugetului Spitalului Municipal Carei pe anul 2013.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 94 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în anul fiscal 2014.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 93 privind modificarea listei obiectivelor de investiţii de interes public local finanţate prin credite interne.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 92 privind aprobarea rectificării  Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al  Municipiului  Carei pe anul 2013.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 91 privind aprobarea  Studiului de fezabilitate : ”Extinderea reţelei instalaţiei electrice de joasă tensiune în Parcul dendrologic din mun. Carei”.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 90 privind aprobarea trecerii în administrarea Muzeului Judeţean Satu Mare a imobilului ”Monumentul Ostaşului Român” înscris în C.F. 102819 cu nr cadastral 6230 în suprafaţă de 282 mp.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 89 privind aprobarea  dezmembrării  imobilului  cuprins  în C.F. nr. 102819  Carei cu nr. cad. 6230 situat în intravilanul municipiului Carei, B-dul 25 Octombrie.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 88 privind solicitarea de prelungire a termenului de valabilitate a scrisorii de garantie emisă  de  Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivului de investiţie „Amenejarea unor drumuri de exploatare agricolă în extravilanul Municipiului Carei, judeţul Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. - masura 125 submăsura 125 a.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 87 privind alocarea sumei de 34.000 lei in favoarea Parohiei Romano-Catolică „Fatima” Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 86 privind aprobarea rectificării  Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al  Municipiului  Carei pe anul 2013.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 85 privind atribuire în folosinţă gratuită pe termen de 3 ani, ai spaţiilor situate în Castelul Karolyi în favoarea Muzeului Judeţean Satu Mare – Mezeul Municipal Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 84 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  – proiect nr. 361/2013 elaborat de S.C. ARHI DINAMIC S.R.L. Satu Mare,  - pentru realizare MAGAZIE ŞI DEPOZITE , Calea Armatei Române nr.96B, beneficiar: S.C. AGRO PATAKI S.R.L.. Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 83 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei precum serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Carei.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 82 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 20/2012 elaborat de S.C. ARHING S.R.L. Satu Mare, privind REALIZARE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ „SPITZ SOLAR 4” CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN, extravilan – DN19, beneficiar : S.C. SPITZ SOLAR S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 81 privind aprobarea participării cu proiectul „Crearea unui centru de integrare socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi fizice în Carei, la Programul Fondul ONG în România, componenta 4 – Servicii sociale şi de baza, Runda 1.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 80 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Carei, str. Progresului nr.28  în favoarea asociasţiei WERDNIG HOFFMAN

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 79 privind acordarea cantităţii de 120 l carburanţi lunar pentru autoturismele din dotarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean  – Grupa Jandarmi Supraveghere şi Ordine Publică Carei din cadrul Detaşamentului 3 Jandarmi Carei şi Tăşnad

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 78 privind acordarea unui premiu drei Paula Oneţ pentru participarea la Festivalurile de la Cannes şi Karlovy Vary cu filmul „As you like it”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 77 privind alocarea sumei de 6500 lei pentru finanţarea editării unui „Dicţionar enologic, descriptiv român-maghiar, maghiar-român” de autorul Komaromi Jozsef

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 76 privind repartizarea unor fonduri în favoarea asociaţiilor culturale, tineret şi sport

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 75 privind alocarea sumei de 92.450 lei în favoarea organizaţiilor non guvernamentale de asistenţă socială din mun. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 74 privind aprobarea Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru perioada iulie 2013 – iulie 2014, pentru repartizarea orelor de muncă  prestate lunar către persoanele majoare apte de muncă din familia  beneficiară de ajutor social

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 73 privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate actualizat, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : „Lucrări de construcţii şi reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare în Carei” parte din contractul de lucrări SM-CL-11 parte din Proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 72 privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate actualizat, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :  „Zonarea contorizarea şi monitorizarea presiunii în oraşul Carei” din cadrul contractului SM-CL-06 parte din Proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 71 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunelor Bogdand, Acâş şi Bârsău la Asociaţie

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 70 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii D.A.L.I. pentru  REABILITARE FAŢADA CLĂDIRE JUDECĂTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 69 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii D.A.L.I. pentru REABILITARE INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE LA ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CORP A

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 68 privind organizarea  celei de a XVII-a ediţii a Festivalului "Zilele Careiene 2013”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 67 privind conferirea  titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei domnului conferenţiar Csávossy György, doctor în Ştiinţe Agricole

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 66 privind aprobarea scutirii la plata majorărilor şi penalităţilor aferente impozitului pe terenul situat în extravilanul localităţii întrucât a fost achitat la altă unitate administrativ teritorială

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 65 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Valea Vinului

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 64 privind aprobarea elaborării unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea prin pietruire a unor drumuri din zona viile noi - Tireamului

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 63 privind documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii D.A.L.I. pentru „REAMENAJARE GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 62 privind aprobarea executării unor reparaţii exterioare la imobilul situat în municipiul Carei, P-ţa Eliberării FN - (Sala de tenis de masa)

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 61 privind solicitarea şi contractarea unei scrisori de garanţie de la Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru finanţarea obiectivului de investiţie „Amenejarea unor drumuri de exploatare agricolă în extravilanul Municipiului Carei, judeţul Satu Mare” derulat prin F.E.A.D.R. - masura 125 submăsura 125 a

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 60 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 128/2013 elaborat de S.C. IAR CONCEPT STUDIO S.R.L. Turda, privind P.U.Z. - CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 5 MW „CAREI UNIO 1” ŞI CONSTRUIRE LES 20KV PENTRU RACORDAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ DE DISTRIBUŢIERE (RED) -, extravilan, beneficiar: S.C. ISAAC HAPIDA S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 59 privind modificarea listei obiectivelor de investiţii de interes public local finanţate prin credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 58 privind aprobarea închirierii păşunii în suprafaţă de 33,98 ha în favoarea Asociaţiei Crescătorilor de Animale „Colonia Moţilor Ianculeşti” şi Asociaţiei Crescătorilor de Animale Ianculeşti

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 57 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 322/2012 elaborat de S.C. ARHI DINAMIC S.R.L. Satu Mare, privind AMPLASARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CAREI, extravilan – DN 19, beneficiar : S.C. OBIECTUM CAREI S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 56 privind aprobarea dezlipirii (dezmembrării) imobilului înscris în C.F. nr. 102381 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 55 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Carei a unor imobile şi echipamente de la Staţia de tratare a apei potabile din Doba şi casarea acestora

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 54 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Tîrşolţ la Asociaţie

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 53 privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 52 privind constituirea „Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 51 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Csuka Eva, domiciliată în Carei, str. Traian nr.94

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 50 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial situat în incinta Pieţei Agroalimentare Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 49 privind aprobarea alocării sumei de 7470 lei pentru Asociaţia „Congregaţia Surorilor Piariste” în vederea acoperirii cheltuielilor de introducere a gazului metan în Centrul de zi al Asociaţiei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 48 privind aprobarea realizării unei capele în cimitirul satului Ianculeşti

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 47 privind transmiterea în folosinţă gratuită a Stadionului VICTORIA din domeniul public al municipiului Carei în favoarea F.C.M. VICTORIA 2008 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 46 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Carei pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr.45 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la data de 31 martie 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 44 privind aprobarea Actului adiţional nr.3 la contractul de concesiune nr 4765/29.04.2002 încheiat între Consiliul local al municipiului Carei şi S.C. AQUACAR S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 43 privind aprobarea studiului pentru lucrarea „Reparaţii drum de exploatare DE 333/1”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 42 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie: AMENAJAREA PARCĂRILOR PUBLICE NECUPRINSE IN CADRUL PROIECTULUI „MODERNIZAREA SPAŢIILOR PUBLICE URBANE DIN CARTIERELE M.V.I. ŞI M.V.II. DIN MUNICIPIUL CAREI, JUD. SATU MARE”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 41 privind alocarea sumei de 2.500 lei, Muzeului Judeţean Satu Mare – Muzeul Municipal Carei pentru organizarea conferinţei de arheologie ştiinţifică internaţională „Ceramica din aşezări rurale din evul mediu timpuriu”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 40 privind alocarea sumei de 5.000 lei pentru finanţarea organizării evenimentului Karoler Schwabenfest 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 39 privind alocarea unor fonduri in favoarea cultelor religioase

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 38 privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 37 privind alocarea sumei de 1000 lei în favoarea Asociaţiei Pro Şcoala nr.1 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 36 privind modificarea listei de proiecte europene finanţate prin credite interne şi prelungirea perioadei de utilizare

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 35 privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei Preasfinţitului Iustin Sigheteanul, arhiereul vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 34 privind aprobarea subvenţionării întroducerii unui modul al încălzirii centrale pe gaz în Secţia de Pompieri Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 33 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Pieţii Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 32 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Centrului Cultural al municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 30 privind aprobarea repartizării sumei defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate la finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământ pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 29 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr.28 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al creditelor interne pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr.27 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 26 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru „AMENAJARE ZONA VERDE CU IRIGAŢIE, STR. 25 OCTOMBRIE, ZONA MONUMENT, DIN MUNICIPIUL CAREI”

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr.25 privind aprobarea execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2012

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 24 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 145/2012 elaborat de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ CZIRJAK JOZSEF–LEVENTE Oradea, privind AMPLASARE PARC SOLAR, extravilan – D.J. 196 B, beneficiar : BST GROSKAROL S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 23 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 22 privind revocarea Hotărârii nr. 143/2012 privind preluarea şi întabularea în domeniul privat a unor terenuri din intravilanul localităţii, adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 09 noiembrie 2012

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 21 privind aprobarea scutirii la plata a majorărilor aferente pe terenul situat în extravilanul localităţii , pentru D-nii Marcovici Vasile, Kreiter Otto, Marcovics Adalbert, şi D-na Putovici Magdalena

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 20 privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului la clădiri datorat de locatarii din Carei, str. Regele Ferdinand nr.5

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 19 privind aprobarea scutirii la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de D-na Lang Gabriela, domiciliată în Ungaria, localitatea Godollo, str. Palotakert nr.2100, pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Mai nr.21

Pentru vizualizare accesați următorul link  

H.C.L. nr. 18 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-na Komaromi Maria, domiciliată în Carei, str. Agoston nr.8

Pentru vizualizare accesați următorul link 

 

H.C.L. nr. 17 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de d-nul Roşu Traian şi Ghic Felicia, domiciliaţi în Carei, str. Agrară nr.3

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 16 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 38/2012, elaborat de S.C. PRO SYNTAX S.R.L. Carei – proiectant general şi S.C. HABIT S.R.L. Satu Mare – proiectant de specialitate, privind HALĂ DE PRODUCŢIE P, Calea Armatei Române nr. 79A, mun. Carei
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 15 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunei Socond
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 14 privind aprobarea asocierii municipiului Carei, judetul SATU MARE cu unităţile administrativ teritoriale din Judetul Satu Mare în scopul constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANA SATU MARE.
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 13 privind aprobarea contractului de asociere cu Asociaţia Română de Reciclare RORec
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 12 privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al municipiului Carei aprobat prin H.C.L. nr. 44/1993
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 11 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 10 privind conferirea titlului PRO URBE – post mortem - sculptorului VIDA GHEZA
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 9 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 2.237.026 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 8 privind revocarea H.C.L. nr. 131/2012 şi a H.C.L. Nr 3/2013 pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2013 şi aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe similare precum şi amenzilor aplicabile începând cu 1 februarie 2013
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 7 privind validarea mandatului de consilier al domnului Roman Adrian

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 6 privind mandatarea reprezentantului municipiului Carei să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare” aderarea comunelor Porumbeşti, Santău, Crucişor, Medieşu Aurit

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 5 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 42/2012, elaborat de S.C. HABIT S.R.L. Satu Mare, privind CASĂ DE LOCUIT P+1 CU SPAŢII PENTRU BIROURI LA PARTER, str. Corneliu Coposu nr.7, mun. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 4 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 1872/2012 elaborat de S.C. 4 I INVEST S.A Cluj Napoca privind construirea unui Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihică beneficiar: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 3 privind modificarea H.C.L. nr. 131/2012 - stabilirea impozitelor şi taxelor locale în anul fiscal 2013
Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 2 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local, în data de 31 decembrie 2012 în suma de 440.289,49 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link 

H.C.L. nr. 1 privind aprobarea acoperirii definitivă a deficienţei secţiunii de dezvoltare al bugetului local, în urma utilizării excedentului la 31 decembrie 2011, în cursul anului 2012

Pentru vizualizare accesați următorul link