Primăria Carei. Bine ați venit pe site-ul nostru!

Poliția Locală

 H.C.L. nr. 28/1994 privind stabilirea și sancționarea unor contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinea, curățenia, și igiena publică în municipiul Carei—modificat și completat prin H.C.L. nr. 85/2007


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 49—2012 privid circulația pe drumurile publice în municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 93 / 2002 privind aprobarea autorizaţiilor de funcţionare locală, reglementarea acordului în principiu şi stabilirea unor taxe pentru eliberarea acordurilor şi adeverinţelor


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 138 / 2008 privind completarea H.C.L. nr.85/2007 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar—gospodăresc, ordinea, curăţenia şi igiena publică în municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 35 / 29.03.2007 Regulament privind înregistrarea mopedelor, mașinilor și utilajelor autopropulsate sau tractate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 57/ 2007 privind aprobarea Regulamentului de Salubrizare al municipiului Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 30 / 2009 privind completarea H.C.L. nr.85/2007 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar—gospodăresc, ordinea, curăţenia şi igiena publică în municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 64/2001 Privind completarea H.C.L. Nr.24/2001 referitor la declararea Grădina Viilor Carei ca zonă de agrement


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 119/2016 privind adoptarea unor măsuri pentru combaterea ambroziei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 49/2010 privind unele măsuri de stabilire a programelor de aprovizionare a magazinelor şi unităţilor de alimentaţie publică


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 H.C.L. nr. 59/2001 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Carei


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 LEGE nr. 15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 LEGE nr. 421 din 27 iunie 2002 (*actualizata*) privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*)


Pentru vizualizare accesați următorul link  

 ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al contravenţiilor (aplicabilă începând cu data de 25 noiembrie 2010*)


Pentru vizualizare accesați următorul link