Primăria Carei. Bine ați venit pe site-ul nostru!

Proiecte de hotărâre

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 35 / 14.02.2020 pentru modificarea Art.3 al Hotărârii nr 212/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 34 / 14.02.2020 pentru modificarea Art.3 al Hotărârii nr 12/07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 33 / 14.02.2020 pentru modificarea Art.3 al Hotărârii nr 10/07.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare Centru Recreativ Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUER

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 32 / 11.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 31 / 11.02.2020 privind aprobarea decontării chiriilor aferente unor locuinţe de serviciu pentru un număr de șase medici specialişti angajaţi ai Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 30 / 11.02.2020 privind aprobarea finanţării serviciilor de educaţie nonformală din cadrul Şcolii Gimnaziale nr 1 Carei, pentru copii care provin din familii defavorizate cu risc de abandon şcolar

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 29 / 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 28 / 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 27 / 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 la instituţiile de învăţământ finanţate din venituri proprii

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 26 / 10.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 25 / 07.02.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 24 / 07.02.2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale municipiului Carei și ale instituțiilor subordonbate la 31.12.2019

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 23 / 07.02.2020 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 22 / 07.02.2020 privind aprobarea modificării și actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 21 / 06.02.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren intravilan având număr cadastral 101361 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 20 / 06.02.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2019 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 19 / 06.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 18 / 06.02.2020 privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 109/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 17 / 06.02.2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Creare Centru Recreativ Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 16 / 06.02.2020 privind aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL 108/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnice – etapa Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Creare Centru Recreativ Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _15_ / 05.02.2020 privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2020, de Asociaţia EQUUS Carei, pentru imobilul situat în Carei, str. 25 Octombrie nr. 2

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 14 / 04.02.2020 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 13 / 04.02.2020 privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor, ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 12 / 04.02.2020 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 11 / 03.02.2020 privind aprobarea preluării lucrărilor realizate din fonduri IID de către S.C. APASERV Satu Mare S.A. în favoarea Municipiului Carei și predarea acestora în concesionare către S.C. APASERV Satu Mare S.A.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 10 / 03.02.2020 privind aprobarea rezultatului reevaluării imobilelor aflate în domeniului public și privat al U.A.T. Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9 / 31.01.2020 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 176/26.11.2019 pentru aprobarea Devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului Locuințe pentru tineri destinate închirierii, județ Satu Mare, oraș Carei, str. Tireamului nr. 86B

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _8_ / 31.01.2020 privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat, cu personalitate juridică din municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _7_ / 14.01.2020 privind aprobarea achiziționării unui microbus marca Ford V362 MCA Tourneo Bus M1

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6 / 14.01.2020 pentru modificarea H.C.L. nr. 194/2019 privind aprobarea revocării HCL nr. 119/2009 privind înființarea Centrului Cultural al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 5 / 14.01.2020 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 200.000 lei Fundației Pentru Promovarea Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _4_ / 14.01.2020 privind aprobarea aderării Municipiului Carei ca membru fundator la constituirea Asociației ”ClusTherm Transylvania”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _3_ / 13.01.2020 privind aprobarea utilizării a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei în anul 2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _2_ / 10.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sursa F pe anul 2020 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. _1_ / 10.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.486.017 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link: