Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Descriere proiect castel

Castelul Károly (1792-1794, 1893 - 1986) din Carei și-a dobândit forma actuală în urma mai multor etape de construire, fiind una din cele mai importante monumente istorice civile din județul Satu Mare.

Ansamblul castelului și parcului dendrologic Károlyi este vizitat anual de cca. 40 - 50 de mii vizitatori, fiind unul din cele mai importante obiective turistice la nivel județean, regional și național.

Proiectul își propune conservarea și protecția patrimoniului cultural și istoric din municipiul Carei prin reabilitarea a 3 clădiri componente ale Ansamblului Castelului Karolyi, înscris în Lista Monumentelor Istorice din 2015, a judeţului Satu Mare, grupa valorica “A” – monumente istorice de valoare națională sau universală, cod: SM-Il-a-A-05280, cu adresa de identificare piata 25 Octombrie nr. 2, precum si creșterea atractivității turistice, valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric a municipiului Carei prin implementarea măsurilor propuse în cadrul Planului de marketing. De asemenea se vor implementa activități de promovare, publicitate și digitalizare prin achiziția de dotări pentru realizarea hologramelor dar și dotarea cu mobilier specific.

Pentru reabilitarea, conservarea si functionalizarea Ansamblului Castelului Karolyi s-a realizat o documentatie tehnica care cuprinde 11 obiective de investitii. Obiectivele propuse spre finanțare prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 au fost prioritizate și constau în 3 obiective de investiții:

Ob. 1. Reabilitare și consolidare clădire anexă castelul Károlyi - Corp L1

Ob. 2. Reabilitare și consolidare clădire anexă castelul Károlyi - Corp L2

Ob. 3. Reabilitare și consolidare turn de apă sec. XIX și clădire anexă

 

Scurt istoric

Cele două anexe apar în hărțile de care dispunem, doar în harta cadastrală din 1857, și în cea de-a doua ridicare topografică militară, însă vechimea lor nu poate fi determinată cu exactitate din lipsa unor hărți din prima jumătate a secolului al XIX-lea respectiv a informațiilor de arhivă. Deși nu dispunem de informații certe, ele se pare că au fost realizate probabil la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în paralel cu ridicarea castelului între 1792–1794 pe fundamentul cetății cu plan dreptunghiular din secolul al 17-lea, după proiectul arhitectului Josef Bittheuser. În prima jumătate a secolului al XIX-lea nu se consemnează lucrări importante la ansamblul castelului. În 1857 ele închid înspre sud terenul delimitat spre nord de manej și de grajduri iar spre vest de o aripă care a fost demolată – cel puțin parțial - între 1857-1877. Funcțiunea lor era de depozite și de cazare a personalului angajat la curtea rezidențială.

Turnul de apă a fost ridicat în ultimul sfert al secolului al XIX-lea, posibil în actuala formă în intervalul 1888-1896, înainte sau în paralel cu reconstruirea castelului după proiectului lui Artur Meining. Acesta apare în harta din 1877, în colțul sud-vestic al parcelei castelului însă nu putem fi siguri dacă acel turn poate fi identificat cu cel care există și astăzi, sau acesta din urmă i-a preluat doar funcțiunea unui turn mai vechi. Construirea unei asemenea clădiri a devenit necesară din cauza cultivării plantelor în parc și în seră, alimentând un număr de 24 de conducte, care au înlesnit furnizarea apei pentru întreaga vegetație din incinta complexului. În același timp a furnizat și curentul pentru castel și pentru clădirile anexe, iar parterul a fost amenajat ca și spălătorie.

 

Descrierea soluțiilor propuse

Soluțiile de intervenție propuse, presupun efectuarea tuturor lucrărilor de reabilitare, protejare, restaurare-conservare și consolidare din expertiza tehnică și din studiile și expertizele de specialitate devenind posibilă salvarea, protejarea monumentului istoric și valorificarea sustenabilă a acestuia prin repunerea în funcțiune a clădirii anexe, parte a ansamblului istoric parc-castel familieli Karolyi din Carei.

 

Ob.1. Reabilitare si consolidare cladire anexa castelul Károlyi - Corp L1, cu Ac existentă = 417,00 mp și Acd existentă =480,82 mp, regim de înălțime Sp+ P.

Se propune refuncționalizarea clădirii; la parter se propun spații expoziționale interactive destinate pertecerii de timp liber a copiilor împreună cu părinții acestora (expozitii interactive zona de joc, zona stiinte, zona arta si zona iluzii optice, camera proiectii –astronomie) și spații anexe ale acestora (recepție, garderobă, grupuri sanitare, sala de regrupare, birou adiministrativ, depozit etc.). La subsol va fi amenajat spațiul tehnic pentru centrala termică. Se propun dotări noi cu mobilier expozițional, mobilier pentru ateliere de creație, mobilier pentru recepție și garderobă vizitatori, mobilier pentru spații birouri și depozit și mobilier grupuri sanitare etc.

Instalațiile existente se înlocuiesc cu instalații sanitare, termice (încălzire/răcire prin încălzire în pardoseală și ventiloconvectoare), instalații de desfumare, instalații electrice (curenți tari și slabi, iluminat general, iluminat antipanică, iluminat muzeal și architectural exterior, supraveghere video și antiefractie, wifi etc.), instalații de stingere, detectare și alarmare în caz de incendiu, noi. Pentru acoperirea necesarului de căldură se propun pompe de căldură sol-apă cu foraje de adâncime, reversibile. Spațiul tehnic va fi unul comun pentru corpurile L1 si L2, amplasat în subsolul corpului L1. Legătura între ele se va face cu o rețea termică preizolată. Instalațiile propuse se bazează pe instalații eficiente energetic, care să ducă atât la economii de energie cât și de control si reducerea amprentei de carbon a clădirii.

 

Ob.2. Reabilitare și consolidare clădire anexă castelul Károlyi - Corp L2, Ac existentă = 522,00 mp și Acd existentă = 864,76 mp, regim de înălțime Sp+ P; Ac propus=522, Acd propus=929,02.

Pentru ob. 2 si 3, se realizeaza instalații sanitare, termice (încălzire/racire prin încălzire în pardoseală și ventiloconvectoare), instalații de desfumare, instalații electrice (curenți tari și slabi, iluminat general, iluminat antipanică, iluminat muzeal și architectural exterior, supraveghere video și antiefracție, wifi etc.), instalații de stingere, detectare și alarmare în caz de incendiu noi. Pentru acoperirea necesarului de căldură se propun pompe de căldură sol-apa cu foraje de adâncime, reversibile.

Instalațiile existente se înlocuiesc cu instalații sanitare, termice (încălzire/răcire prin încălzire în pardoseală și ventiloconvectoare), instalații electrice (curenți tari și slabi, iluminat general, iluminat antipanică, iluminat muzeal și architectural exterior, supraveghere video și antiefracție, wifi etc.), instalații de stingere, detectare și alarmare în caz de incendiu, noi. Instalațiile propuse se bazează pe instalații eficiente energetic, care să ducă atât la economii de energie cât și de control și reducere a amprentei de carbon a clădirii.

Se propune refuncționalizarea clădirii după cum urmează:

- la parter se propun spații expoziționale temporare și permanente, recepție și garderobă vizitatori, o sală multifuncțională pentru organizare evenimente, amenajare cafenea culturală, saloane literar-artistice;

- la subsol se va amenaja un spațiu expozițional destinat gastronomiei și viticulturii specifice din zonă, cu posibilitate de organizare de prezentări și degustări;

Grupuri sanitare pe sexe se găsesc la parter și la nivelul subsolului. Se propun dotări noi cu mobilier expozițional, mobilier recepție și garderobă vizitatori, mobilier pentru cafeneaua culturală și spațiu multifuncțional (organizare evenimente culturale) mobilare grupuri sanitare etc.

 

Ob.3. Reabilitare,conservare și consolidare turn de apă sec. XIX, cu o Ac existentă = 48,00 mp și Acd existentă =81,76 mp, regim de înălțime P + 1E și Anexa la Clădirea Turnului de apă, cu Ac existentă = 112,00 mp și Acd existentă = 112,00 mp, regim de înălțime P. Ac turn propusă= 48 mp, Acd turn propusă=118,65mp. Pt turn se realizeaza un etaj intermediar și regimul de înălțime devine P+2E. Ac propusă anexă=112mp, Acd propusă anexă=112mp.

Instalațiile existente se înlocuiesc cu instalații sanitare, termice (încălzire/răcire prin încălzire în pardoseală și ventiloconvectoare), instalații electrice (curenți tari și slabi, iluminat general, iluminat antipanică, iluminat muzeal și architectural exterior, supraveghere video și antiefracție, paratrăsnet, wifi etc.), instalații de stingere, detectare și alarmare în caz de incendiu, noi. Pentru acoperirea necesarului de căldură se propun pompe de căldură sol-apă cu foraje de adâncime, reversibile. Instalațiile propuse se bazează pe instalații eficiente energetic, care să ducă atât la economii de energie cât și de control și reducerea amprentei de carbon a clădirii.

Se propune refuncționalizarea celor două construcții, în spații de expunere și belvedere în cazul turnului de apă și spațiu de primire-informare turiști acces vest parc și expo, respectiv grupuri sanitare în anexa turnului de apă. Cele două construcții vor avea o centrală termică comună, dispusă în spatiul tehnic din anexa turnului. Se propun dotări noi cu mobilier expozițional, mobilier de recepție vizitatori, dotări sanitare noi. Se propun instalații și echipamente noi sanitare, apă și canalizare, termice, electrice și curenți slabi.

 

Soluțiile propuse aduc la nivelul standardelor europene o clădire istorică valoroasă, integrând și introducând într-un mod sustenabil și atractiv, funcțiuni noi complementare ansamblului și spații/suprafețe noi, deschise publicului larg, în traseul de vizitare turistic al ansamblului.

 

 

Ob.4.Activități conexe aferente amenajărilor exterioare, extinderii rețelelor de alei și instalațiile aferente aparținând Parcului Dendrologic.

Pentru toate obiectivele (Castel, anexe L1 si L2, turn de apă si anexă) se propun dotări noi cu mobilier expozițional, mobilier pentru ateliere de creație, mobilier pentru recepție și garderobă vizitatori, mobilier pentru spații birouri și depozit etc.si digitizare.

Amplasamentul este branșat la toate rețelele de distribuție tehnico-edilitare, publice ale municipiului Carei. Clădirea Castelului este racordată la rețelele de alimentare cu gaz metan, apă potabilă (incl. hidranți interiori) și canalizare ape menajere și pluviale, energie electrică, internet și telefon. Clădirea anexă L2, clădirea turnului de apă și anexa turn de apă, sunt racordate doar la sursa de energie electrică, dar în stare avansată de degradare. În parcul dendrologic sunt rețele de alimentare cu energie electrică (2 posturi de transformare, iluminat general și supraveghere parc, fântâna arteziană) și apa (hidranți exteriori, hidranți de grădină montați îngropat și fântâna artieziană, cișmele de băut apă) și canalizare.

Pe lângă reabilitarea și consolidarea celor 3 obiective, se realizează și digitizarea acestora precum și digitizarea obiectivului Castel Karolyi.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 84 luni, respectiv între data de 01.04.2021 și 31.03.2028 (inclusiv perioada de elaborare a documentațiilor tehnice). Contractul de finanțare a fost semnat în data de 25.04.2024.

 

Valoarea totală a proiectului este de 40.129.306,91 lei inclusiv TVA, din care 29,534,609.99 lei cofinanțare acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 4,517,058.00 lei cofinanțare acordată din bugetul național, 694,932.00 lei cofinanțare beneficiar, 5.382.706,92 lei cheltuieli neeligibile.

 

Proiectul susține turismul local și regional, care generează dezvoltare economică, integrând concepte de integrare urbană și socială. Acțiunile propuse, care vor contribui la îndeplinirea obiectivului proiectului, vizează conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric din municipiul Carei, dezvoltă noi capacități muzeale, interactive, prevede acțiuni de marketing, promovare și vizibilitate care, pe de o parte să aducă noi vizitatori și pe de alta să continue stimularea economică în regiune.

 

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.