Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Hotărâri Ale Consiliului Local 2023

H.C.L. Nr. 71/10.03.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 70/03.03.2023 privind stabilirea tarifelor care vor fi utilizate de Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 69/03.03.2023 privind aprobarea finanțării achiziționării unor echipamente electrocasnice necesare dotării blocului alimentar din cadrul Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 68/03.03.2023 privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 67/03.03.2023 privind aprobarea Procedurii de selecție a Administratorului CAREI TRANS BUS SRL 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 66/03.03.2023 privind aprobarea Scrisorii de așteptări și a Planului de selecție a Administratorului CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 65/03.03.2023 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 64/03.03.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sectorul Poliţiei de Frontieră Carei şi Consiliul Local al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 63/03.03.2023 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2023, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea C.S. TAPO Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 62/03.03.2023 privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al Germanilor

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 61/03.03.2023 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele afectate de deflagrația de gaze naturale din 27.02.2022, situate în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3 sc B

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 60/03.03.2023 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Carei asupra imobilului teren înscris în CF nr. 106358 Carei, nr cad 106358 în suprafață de 20 mp, situat în Cart. Mihai Viteazul II

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 59/03.03.2023 privind aprobarea vânzării terenurilor intravilane, identificate prin C.F. nr.108876 Carei, nr.cad. 108876 în suprafață de 250 mp și C.F. nr.108464 Carei nr cad. 108464, în suprafață de 750 mp, situate în Municipiul Carei, Calea Armatei Române nr 74

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 58/03.03.2023 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. nr.110521 Carei, nr.cad. 110521 în suprafață de 1171 mp situat în Municipiul Carei, str. Ignișului nr.7

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 57/03.03.2023 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă și /sau prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 33,98 ha pajiște aflată în extravilan, aparținând domeniului privat al municipiului Carei, județul Satu Mare potrivit art. 9, alin. (2) din OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 56/03.03.2023 privind aprobarea casării/scoaterii din evidență respectiv transferul mijloacelor fixe aflate în domeniul public și privat al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 55/03.03.2023 privind modificarea și completarea HCL 140/2012 privind acordul de preluare în domeniul public al municipiului Carei și în administrarea Consiliului local a imobilului situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, completată prin HCL 114/2014 a Municipiului Carei, modificată prin HCL 158/2018 a Municipiului Carei,  modificată prin HCL 67/2019 a Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 54/03.03.2023 privind aprobarea modificării și completării unor poziţii din inventarul bunurilor, ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 53/03.03.2023 privind completarea Listei bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Carei, judeţul Satu Mare, care sunt puse la dispozitia S.C APASERV SATU MARE S.A , pentru furnizarea serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr.12313/19.11.2009, bunuri definite ca „bunuri de retur"

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 52/03.03.2023 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 51/03.03.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 50/03.03.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 49/21.02.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 48/21.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 47/21.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 46/21.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023 la sursa C – Credite Interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 45/21.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 44/13.02.2023  privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă totală de 259 mp, din imobilul situat în Carei, str.Someș nr.9, în favoarea Primăriei Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 43/13.02.2023  privind atestarea fondului locativ gestionat de către Biroul Administrare Locuințe din cadrul Direcției de Asistență Socială

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 42/13.02.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 41/13.02.2023 privind aprobarea finanțării achiziționării a trei uși rezistente la foc de către Spitalul Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 40/13.02.2023 privind aprobarea finanțării participării echipei de robotică a Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Carei la evenimentul I-Fest II SCHEDULE 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 39/13.02.2023 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 38/13.02.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 37/13.02.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul privat

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 36/13.02.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a unui imobil-teren, cota de 381/1526 mp, înscris în CF 113979 Carei, nr top 756/1, 757/1, situat în Carei, Calea Mihai Viteazul nr 28

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 35/13.02.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a unui imobil-teren, cota de 4990/67600 din 689 mp, înscris în CF 113604 Carei, nr cad 113604, situat în Carei, str. Progresului nr 19

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 34/13.02.2023 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 33/13.02.2023 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilului situat în Municipiul Carei, str. Kaffka Margit nr 6 în favoarea Clubului Copiilor Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 32/13.02.2023 privind aprobarea constituirii comisiei pentru inițierea și negocierea prețului de achiziționare a imobilelor din Municipiul Carei necesare realizării investițiilor de interes public ale Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 31/13.02.2023 privind aprobarea necesității și oportunității investiției „Amenajare sens giratoriu pe B-dul 25 Octombrie, intersecția cu str. Petőfi Sándor și str. Viilor, în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 30/13.02.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție „Eficientizarea serviciului de transport public călători al Municipiului Carei ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 29/13.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 28/13.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – credite interne ale Municipiului Carei la 31.12.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 27/13.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – venituri proprii învățământ, ale Municipiului Carei la 31.12.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 26/13.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 25/13.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 24/13.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 23/13.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 31.12.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 22/13.02.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023, sursa E venituri proprii învățământ

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 21/08.02.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 20/02.02.2023  pentru modificarea HCL nr 23/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 19/02.02.2023  pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr 131/2018, revizuiți prin HCL nr 22/2019 ca urmare a realizării Proiectului Tehnic pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 18/02.02.2023 privind stabilirea taxei de hrană la grădiniţele cu program prelungit

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 17/02.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 16/02.02.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023, sursa C - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 15/02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 14/02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 13/02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 12/02.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 11/02.02.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 10/19.01.2023  privind modificare HCL nr. 231/08.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa II-a ” modificată prin HCL nr 316/15.11.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 9/19.01.2023 privind modificarea HCL nr 229/05.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 8/19.01.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 7/19.01.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de concurs / comisia de soluționare a contestațiilor pentru postul de director medical în cadrul Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 6/19.01.2023 privind aprobarea avizării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 5/19.01.2023 privind conferirea titlului PRO URBE domnului Adorján Csaba

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 4/19.01.2023 conferirea titlului Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei domnului Kovács István

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 3/11.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr 263/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 7, din Municipiul Carei, str. Traian nr. 126, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 2/11.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

H.C.L. Nr. 1/11.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.930.800 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.