Mergi la conţinutul principal
Vă rugăm, aşteptaţi...

Proiecte De Hotărâre 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 413/19.12.2023 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a listei de investiţii a Spitalului Municipal Carei, pentru anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 412/19.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 411/18.12.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 410/18.12.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General - etapa DALI pentru investiția “Reabilitarea, conservarea și refuncționalizarea Sinagogii Carei, str. Progresului nr.6”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 408/15.12.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 407/15.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 406/14.12.2023 privind conferirea Post Mortem a titlului Pro Urbe al Municipiului Carei domnului Neța Iercoșan

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 405/14.12.2023 privind conferirea Post Mortem a titlului Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei domnului Bekő Tamás

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 404/14.12.2023 privind stabilirea taxelor şi chiriilor aplicabile de către S.C. Pieţe-Parcări S.R.L. Carei în anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 403/14.12.2023 privind aprobarea revocării HCL nr. 190/28.09.2021, HCL nr. 256/24.11.2021, HCL nr. 272/22.12.2021,HCL nr. 50/08.03.2022 , HCL nr. 243/07.10.2022 și a HCL nr. 244/07.10.2023, adoptate de Consiliul Local al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 402/14.12.2023 privind aprobarea cofinanţării cu 10% a listei de investiţii a Spitalului Municipal Carei, pentru anul 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 401/13.12.2023 privind concesionarea terenului înscris în CF 114406 Carei în suprafață de 27 mp situat în Carei , str Mihai Viteazul , fără licitație publică, către SC KAUFLAND ROMÂNIA SCS

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 400/13.12.2023 privind actualizarea datele aferente mijloacelor fixe și obiectelor de inventar predarea în administrarea Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi” a Castelului Karolyi şi a Parcului dendrologic Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 399/13.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023 la sursa C – Credite Interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 398/13.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 397/13.12.2023 privind aprobarea etapizării proiectului “Construire Locuințe Sociale în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 396/13.12.2023 privind aprobarea etapizării proiectului “Creșterea gradului de participare la nivelul învățământului obligatoriu în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1 Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 395/13.12.2023 privind aprobarea prelungirii proiectului “Construire locuințe sociale si Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 394/13.12.2023 privind aprobarea etapizării proiectului Creare Centru Recreativ Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 393/13.12.2023 privind modificarea art. 3 si art. 4 ale HCL nr 371/07.12.2023 pentru aprobarea prelungirii proiectului “Reabilitarea si modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 392/13.12.2023 privind modificarea Anexei 1 a HCL nr. 229/11.08.2023 aprobarea documentației tehnice etapa DALI privind obiectivul de investiții ”Renovare Energetică Moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 391/13.12.2023 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a UAT Carei în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 390/13.12.2023 privind asocierea UAT Municipiul Carei cu unitățile administrativ teritoriale din județul Satu Mare în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 389/13.12.2023 privind aprobarea actualizării bazei cadastrale și schimbării destinației imobilului construcție înscris în CF 100135 nr Top. 1795/2, 1796/2 situat în Carei, str Nicolae Bălcescu nr 9, din Casă de locuit în Grădiniță cu program prelungit nr 2

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 388/12.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 387/11.12.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 9P/2022 elaborat de PERACTO AG SRL Satu Mare, privind: ” ZONĂ INDUSTRIALĂ” pe strada Uzinei nr 83A mun. Carei, județul Satu Mare, beneficiari Door Panels SRL și Mikola Peter Zoltan

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 386/11.12.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 308a/2023 elaborat de ARHABITAT 2015 SRL Satu Mare, privind: ”INTRODUCERE PARȚIALĂ ÎN INTRAVILAN PENTRU UNITATE DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE (UI/UD)” pe strada Alexandru Ioan Cuza nr 27 (DJ 108M), mun. Carei, județul Satu Mare, beneficiari Alconor Company SRL, Varga Norbert Ioan și Varga Margareta

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 385/08.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023 al SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 384/08.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 383/08.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 382/06.12.2023 privind aprobarea prelungirii proiectului “Reabilitarea și modernizarea Grădiniței Nr. 3 Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 381/06.12.2023 privind aprobarea etapizării proiectului “Creare Centru Multifuncțional Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 380/27.11.2023 privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 379/27.11.2023 pentru modificarea art. 2 si art.3 ale Hotararii Consiliului Local nr. 12/2020, privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD, modificata si completata prin HCL nr. 34/2020, HCL 89/2020 și HCL nr. 353/2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 378/23.11.2023 pentru modificarea HCL nr. 340/09.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice - etapa DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general faza DALI aferenți obiectivului de investiții “Renovare energetică moderată a Primăriei Municipiului Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 377/23.11.2023 pentru modificarea art. 2 si art.3 ale Hotararii Consiliului Local nr. 23/2019, modificata si completata prin HCL nr.20/02.02.2023 și HCL 351/2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 376/23.11.2023 pentru art. 2 si 3 din HCL nr. 10/07.02.2023 modificat prin HCL nr.33/18.02.2020, HCL nr. 87/30.04.2020 și HCL nr. 119/17.06.2021 privind aprobarea proiectului “Creare Centru Recreativ Carei"

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 375/23.11.2023 pentru modificarea art.2 și art.3 ale HCL 185/13.11.2020, modificat prin HCL 120/17.06.2021 și HCL 352/15.11.2023 privind aprobarea proiectului ”Modernizare Creșă de copii în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 374/23.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Ignișului, nr 1; 3, Calea Armatei Române, nr 18”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 373/23.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Independenței, nr 2”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 372/23.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Bujorului, nr 10;12;14;16”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 371/23.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, Piața Avram Iancu, nr 7;9;11;13”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 370/23.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, Calea Mihai Viteazul, nr 8;10;12;14;16”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 369/17.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023 al SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 368/17.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 367/17.11.2023 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 366/14.11.2023 pentru modificarea ANEXEI - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei aprobate prin HCL 234/11.11.2021, modificate și revizuite prin HCL 108/12.04.2022, HCL 190/04.08.2022, HCL nr 215/23.08.2022, HCL nr 230/05.09.2022, HCL nr 298/31.10.2022, HCL nr 300/03.11.2022 HCL nr 156/11.05.2023 și HCL 237/11.08.2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF  PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 365/14.11.2023 pentru modificarea art. 2 si art.3 ale Hotararii Consiliului Local nr. 13/2019, modificată si completată prin HCL nr. 134/2021 privind aprobarea proiectului „Creşterea gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Carei” şi a cheltuielilor legate de proiect

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 364/14.11.2023 pentru modificarea art. 2 si art.3 ale Hotararii Consiliului Local nr. 12/2020, modificata si completata prin HCL nr. 34/2020 și prin HCL 89/2020 privind aprobarea participării Municipiului Carei la proiectul „Construire Locuinţe Sociale în Municipiul Carei” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI și POR/2018/13/13.1/1 SUERD

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 363/14.11.2023 privind modificarea art. 2 si art.3 ale Hotararii Consiliului Local nr. 185/2020, modificată si completată prin HCL nr. 120/2021 privind aprobarea proiectului “Modernizare Creșă de copii în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 362/14.11.2023 pentru modificarea art. 2 si art.3 ale Hotararii Consiliului Local nr. 23/2019, modificata si completata prin HCL nr.20/02.02.2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea si modernizarea Gradinitei Nr. 3 Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 361/13.11.2023 privind aprobarea aprobarea dirijării traficului rutier și pietonal de polițiști locali în zona instituțiilor de învățământ din Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 360/13.11.2023 pentru modificarea Anexei nr.3 din Regulament de funcționare a sistemului privind parcarea cu plată în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Carei aprobat prin HCL nr. 9 / 25.01.2021 privind aprobarea Strategiei de Parcări aplicabile în Municipiul Carei cu modificările și completările ulterioare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 359/13.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici - etapa DALI privind obiectivul de investiții ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul Carei – Cartierul Republicii nr. 16, Județul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 358/13.11.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice, Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere RED Carei, str. Tireamului, nr. 86 B (Blocuri ANL)”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 357/13.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice - etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică moderata a Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei-corp cantina”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 356/10.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice- etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, MUNICIPIUL CAREI - STR. ADY ENDRE NR. 6, JUDEȚUL SATU MARE”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 355/10.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice- etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul Carei - str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Judetul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 354/10.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice- etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții Renovare energetică aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Carei-Etapa 1”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 353/10.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici - etapa DALI privind obiectivul de investiții ”Renovare Energetică Moderată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale, Municipiul Carei – Cartierul Republicii nr. 6, Județul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF  PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 352/06.11.2023 pentru modificarea Anexei nr. 3 din Regulament de funcționare a sistemului privind parcarea cu plată în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Carei aprobat prin HCL nr. 9 / 25.01.2021 privind aprobarea Strategiei de Parcări aplicabile în Municipiul Carei cu modificările și completările ulterioare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 351/06.11.2023 privind aprobarea unor tarife distincte aplicate beneficiarilor serviciului de salubrizare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 350/06.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice - etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Renovare energetică moderată a Primăriei Municipiului Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF PDF  PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 349/06.11.2023 privind aprobarea documentației tehnice - etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Renovare energetică moderata a Liceului Tehnologic Simion Bărnuțiu din Municipiul Carei-corp cantina”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF PDF PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 348/06.11.2023 privind aprobarea necesității și oportunității investiției, a indicatorilor tehnico-economice, inclusiv descrierea investiției și a Devizului general faza DALI aferent investiției: “Reabilitarea Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 347/06.11.2023 privind aprobarea modificării anexelor 6.1, 7.1. și 7.2 le Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 16850/2019 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Carei și SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 346/06.11.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 3 / 2023 elaborat de ERYZA PROIECT S.R.L. privind – ”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+1+M”, Municipiul Carei, str. Someș, jud. Satu Mare, beneficiari : Iuga Petru și Iuga Delia Maria

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 345/06.11.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 08 / 2023 elaborat de SC 9 OPȚIUNE S.R.L. Satu Mare privind – ”ZONĂ INDUSTRIALĂ PENTRU PRODUCERE DE ENERGIE ELECTRICĂ DINGAZE NATURALE”, extravilan Carei, nr. cad. 106630, jud. Satu Mare, beneficiar : GRENERG SRL, cu sediul în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 6

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 344/06.11.2023 privind aprobarea modificării HCL 220/2023 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale si UAT Municipiul Carei pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 343/06.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 342/06.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 341/27.10.2023 pentru modificarea Anexei nr.3 din Regulament de funcționare a sistemului privind parcarea cu plată în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Municipiului Carei aprobat prin HCL nr. 9/25.01.2019 privind aprobarea Strategiei de Parcări aplicabile în Municipiul Carei cu modificările și completările ulterioare 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 340/27.10.2023 privind aprobarea amplasării  plăcii comemorative Dr. Németi János în incinta Castelului Károlyi

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 339/27.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023 
al SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 338/27.10.2023 privind aprobarea  
unui Protocol de colaborare cu Asociația ,,Congregația Surorilor Piariste’’ privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 10 luni, a spaţiului în suprafaţă totală de 266 mp,  din imobilul  situat în Carei, str.1 Decembrie 1918, nr.30, înscris în CF nr.105800, 
în favoarea Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 337/27.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2023   
al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 336/27.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2023  
al Spitalului Municipal Carei 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 335/27.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei 
pe anul 2023 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 334/27.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G
 – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 333/27.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023 
al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 332/27.10.2023 privind aprobarea  rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - Sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 331/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Ignișului, nr 24”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 330/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, Cartierul Republicii, nr 15”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 329/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Pavel Zăgănescu, nr 1”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 328/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Pavel Zăgănescu, nr 11-13-15”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 327/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, Bulevardul 25 Octombrie, nr 35-37”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 326/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Ignișului, nr 26”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 325/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Pavel Zăgănescu, nr 3-5-7”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 324/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, Calea Armatei Române, nr 1-3-5-7-9-11”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 323/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Liszt Ferenc, nr 19”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 322/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada Decebal, nr 5”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 321/23.10.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice – etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Carei, strada 1 Mai, nr 12-14”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 320/23.10.2023 privind aprobarea necesitatea și oportunitatea depunerii și realizării unor documentații tehnice specifice

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 319/23.10.2023 privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat cu Fundația Down Carei privind acordarea serviciilor sociale prin Cantina de Ajutor Social Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 318/23.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2023 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 317/23.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 30.09.2023 - venituri proprii învățământ

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 316/23.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 30.09.2023 - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 315/23.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 30.09.2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 314/23.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2023 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 313/23.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 312/20.10.2023 privind aprobarea necesității și oportunității investiției ”Extindere RED Carei, str. Tireamului nr 86B”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 311/20.10.2023 privind aprobarea necesității și oportunității investiției ”Alimentare cu energie electrică a locului Centru Recreativ Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 310/20.10.2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economici, Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Extindere RED Carei, strada Doctor Marinescu, nr. cad. 112713”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 309/20.10.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social ,,Unitate de îngrijre la domiciliu pentru persoane vârstnice’’

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 308/20.10.2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social „Adăpost de Noapte”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 307/19.10.2023 privind înființarea serviciilor sociale Adăpost de noapte cod 8790CR-PFA-II și Unitate de îngrijre la domiciliu pentru persoane vârstnice cod 8810ID-I în subordinea Direcției de Asistență Socială

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 306/19.10.2023 privind completarea Listei bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Carei, județul Satu Mare, care sunt puse la dispoziția S.C APASERV SATU MARE S.A , pentru furnizarea serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr.12313/19.11.2009, bunuri definite ca „bunuri de retur"

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 305/19.10.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 4141 mp, identificat prin CF 111275 Carei, nr. cad. 5215, situat în Carei, Cartierul Mihai Viteazul I

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 304/19.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 48/ 2022 elaborat de B.I.A VASVARI VICTORIA Satu Mare privind – ”INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, extravilan Carei, str. Zorilor, nr. cad. 113145, jud. Satu Mare, beneficiari : Roșu Florin Nicolae și Moca Semidia

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 303/19.10.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.09.2023 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 302/19.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023 la sursa C – Credite Interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 301/18.10.2023 privind aprobarea solicitării consimțământului părinților/tutorilor elevilor înscriși în unitățile de învățământ de Municipiul Carei în vederea stabilirii și acceptării unor norme comune privind asigurarea condițiilor de realizare a actului educațional în unitățile de învățământ prin implementarea măsurilor stabilite în Regulamentul de ordine interioară al unităților de învățământ

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 300/18.10.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de prestări servicii nr 7384/1998 încheiat între Primăria Municipiului Carei și SC Bio Florisal SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 299/18.10.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Extindere și modernizare drum sat Ianculești (de la intrare până la zona de agrement a lacului)”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 298/18.10.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ” MODERNIZARE CALEA MIHAI VITEAZUL sector cuprins între linia CF și limita intravilană a străzii”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 297/18.10.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Reabilitare strada Constantin Mille”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 296/18.10.2023 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. nr. 106919 Carei, nr.cad. 106919 în suprafață de 122 mp situat în Municipiul Carei, Bulevardul 25 Octombrie

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 295/18.10.2023 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. nr. 113754 Carei, nr.cad. 113754 în suprafață de 1586 mp situat în Municipiul Carei, Calea Armatei Române 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 294/18.10.2023 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. nr. 114359 Carei, nr.cad. 114359 în suprafață de 507 mp situat în Municipiul Carei, str. Muncitorilor

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 293/18.10.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 111,75 mp, identificat prin cota de 16/128 din nr Cad. 100925, situat în Carei, Grădina Viilor nr 408A

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 292/18.10.2023 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local în Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale din Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 291/18.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 290/12.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 289/12.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 288/25.09.2023 privind aprobarea amplasării unui catarg cu Steagul Tricolor în Municipiul Carei, Piața Avram Iancu

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 287/25.09.2023 privind modificarea HCL nr. 216/17.07.2023 pentru aprobarea Regulament privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 286/25.09.2023 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru contestarea Notei de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare nr. 133793/18.08.2023 întocmite de DG POR cu privire la proiectul ” Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 285/22.09.2023 privind aprobarea participării la Programul Interreg VI-A România-Ungaria, Prioritatea 2: Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai socială și mai coezivă între România și Ungaria, Obiectiv Specific (OS) 4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate cu proiectul "Development of one day surgical care"(“Dezvoltarea serviciilor chirurgicale acordate in regim de spitalizare de zi ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 284/22.09.2023 privind aprobarea participarii la Programul Interreg VI-A România-Ungaria, Prioritatea 2: Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai socială și mai coezivă între România și Ungaria, Obiectiv Specific (OS) 4.6 Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială cu proiectul "Joint touristic development of monuments related to Count Károlyi family - new interactive exhibitions in Károlyi Castle Carei and in Gyula Castle" (“Dezvoltarea turistică comună a monumentelor legate de familia Contelui Károlyi - noi expoziții interactive în Castelul Károlyi din Carei și în Castelul Gyula

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 283/22.09.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice etapa PT și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Reabilitare strada Agoston”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexa: PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 282/22.09.2023 privind aprobarea Studiului de trafic – Coridor De Mobilitate Urbană Integrat – dezvoltarea și extinderea transportului public urban curat de călători, dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate în Municipiul Carei - Etapa II

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexa: PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 281/22.09.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate – Coridor De Mobilitate Urbană Integrat – dezvoltarea și extinderea transportului public urban curat de călători, dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate în Municipiul Carei - Etapa II

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexa: PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 280/22.09.2023 privind aprobarea înființării de noi puncte de lucru și actualizării Actului Constitutiv al Societății CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 272/22.09.2023 privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local nr. 16850/2019 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Carei și SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 271/21.09.2023 privind aprobarea majorării privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe, teren și construcții Stația de epurare , aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 270/21.09.2023  privind majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe, străzi, Calea Armatei Române și Calea Mihai Viteazul, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 269/21.09.2023  privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unui mijloc fix, Teren intravilan după UNIO , aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 268/21.09.2023 privind necesității și oportunității achiziționării a 8 parcometre în Municipiul Carei precum și demararea procedurii de achiziție

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 267/21.09.2023 privind prelungirea duratei protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Local al Municipiului Carei și Parohia Reformată nr. 2 Carei Oraș-Grădină

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 266/21.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului din unităţile de învăţământ din Municipiul Carei în anul şcolar 2023-2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 265/21.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Carei, în anul şcolar 2023-2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 264/21.09.2023 privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului şcolar 2023-2024 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 263/21.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 262/21.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 261/21.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 260/11.09.2023 privind privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului Tempfli Vasile-Adalbert

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 259/05.09.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse si a Devizului General- etapa DALI privind obiectivul de investiții „Modernizare si extindere piata agroalimentara Carei”, a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse si a Devizului General, aferent documentatiei tehnico-economice faza DALI adaptat la cerintele POR 2021-2027, Prioritatea 7: O regiune atractivă, Obiectiv Specific 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Apelul de proiecte PRNV/2023/714B/1

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexa:PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 258/29.08.2023 privind aprobarea documentației tehnice - etapa Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiție „Regenerare urbană a cartierului Republicii din municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexa:PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 257/29.08.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 175/15.06.2023 pentru aprobarea documentației tehnice- etapa Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiție„Amenajare zona urbană P-ța Avram Iancu”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexa: PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 256/29.08.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 173/15.06.2023 pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI privind obiectivul de investiții ”Regenerarea urbană a Cartierului Eliberării din Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexa:PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 255/29.08.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 174/15.06.2023 pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI privind obiectivul de investiții ”Regenerarea urbană a Cartierului Republicii din Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexa: PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 254/29.08.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 171/15.06.2023 privind aprobarea documentației tehnice- etapa DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiții ”REAMENAJARE PARC ZONA MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexe: PDF  PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 253/29.08.2023 privind aprobarea Studiului de Regenerare Urbană al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 252/29.08.2023 privind aprobarea Studiului de trafic – ”Regenerare urbană durabilă în municipiul Carei – spații publice urbane Monumentul Ostașului Român și Piața Avram Iancu”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

Anexa: PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 251/29.08.2023 privind aprobarea Studiului de trafic – ”Regenerare urbană durabilă în municipiul Carei – Cartierul Republicii și Cartierul Eliberării”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 250/29.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 249/29.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 247/21.08.2023 privind aprobarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului informatic și a infrastructurii digitale în cadrul Spitalului Municipal Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 246/21.08.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General - etapa Proiect Tehnic privind obiectivul de investiții „ Dezvoltarea Integrată și Durabilă a Patrimoniului și Turismului Cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Karolyi și Parc Dendrologic – Etapa a II-a”, a indicatorilor tehnico-economici si a Devizului General aferenti Proiectului Tehnic adaptat la cerintele POR 2021-2027, Prioritatea 7: O regiune atractivă, Obiectiv Specific 5.1: Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității în zonele urbane, Apel PRNV/2023/711/1.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 245/21.08.2023 privind aprobarea Planului de marketing - „Dezvoltarea Integrată și Durabilă a Patrimoniului și Turismului Cultural în Municipiul Carei – Complex Castel Karolyi și Parc Dendrologic – Etapa a II-a”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 244/21.08.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe, drumuri și drumuri de exploatare, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 243/21.08.2023 privind completarea Listei bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Carei, județul Satu Mare, care sunt puse la dispoziția S.C APASERV SATU MARE S.A , pentru furnizarea serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr.12313/19.11.2009, bunuri definite ca „bunuri de retur"

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 242/21.08.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii unor imobile - terenuri în suprafață alipită de 19898 mp, situate în Carei, Calea Armatei Române

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 241/21.08.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a 23 imobile-terenuri, situate în intravilanul Municipiului Carei, Cartierul Republicii, aferente garajelor

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 240/21.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 239/21.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 238/21.08.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 237/10.08.2023 pentru modificarea ANEXEI - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei aprobate prin HCL 234/11.11.2021, modificate și revizuite prin HCL 108/12.04.2022, HCL 190/04.08.2022, HCL nr 215/23.08.2022, HCL nr 230/05.09.2022, HCL nr 298/31.10.2022, HCL nr 300/03.11.2022 și HCL nr 156/11.05.2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 236/10.08.2023 privind modificarea HCL nr 321/28.11.2022 privind Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al Municipiului Carei pentru perioada de programare 2021 – 2030

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 235/10.08.2023  privind aprobarea obiectivelor de investitie „Reabilitare Bdul. 25 Octombrie, tronson cuprins intre str. Miorita si limita intravilană a străzii” și „Mobilitate urbană-reabilitare trotuare în municipiul Carei” din cadrul proiectului ,,Coridor de Mobilitate Urbană Integrat - dezvoltarea și extinderea transportului public urban curat de călători, dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate în municipiul Carei - ETAPA 1”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 234/10.08.2023 privind aprobarea Studiului de trafic – Coridor De Mobilitate Urbană Integrat – dezvoltarea și extinderea transportului public urban curat de călători, dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate în Municipiul Carei - Etapa I

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 233/10.08.2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate – Coridor De Mobilitate Urbană Integrat – dezvoltarea și extinderea transportului public urban curat de călători, dezvoltarea infrastructurii pentru deplasări nemotorizate în Municipiul Carei - Etapa I

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 232/10.08.2023 privind aprobarea Politicii de Parcare în Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 231/10.08.2023 pentru modificarea HCL nr 179/04.08.2022 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Carei pentru perioada 2021-2027

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 230/10.08.2023 pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI privind obiectivul de investiții ”Renovare Energetică Moderată a Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 229/10.08.2023 privind aprobarea cheltuielilor aferente lucrărilor suplimentare neeligibile la investiția ”Modernizare Creșă de copii în Municipiul Carei” finanțată în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 9, prioritatea de investiții 9.1, cod SMIS 140842

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 228/10.08.2023 privind modificarea componenței unei comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 227/10.08.2023 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru contestarea Notei de neconformitate nr 53863.17/24.06.2022 întocmite de AM POR cu privire la proiectul ”Reabilitarea și modernizarea Grădiniței nr 3 Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 226/07.08.2023 privind aprobarea ”Studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţilor de colectare separată, transport separat, sortare/tratare și eliminare a deşeurilor municipale din Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 225/07.08.2023 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificate prin C.F. nr. 114287 Carei, nr.cad. 114287 în suprafață de 4000 mp situat în Municipiul Carei, Calea Armatei Române nr 72

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 224/07.08.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 47 mp, identificat prin nr Top. 1912/4a, situat în Carei, str Progresului nr 3

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 223/07.08.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe, aparținând patrimoniului Municipiului Carei, domeniul public – Stația de pompare/gospodărire de apă

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 222/07.08.2023 privind completarea Listei bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului Carei, județul Satu Mare, care sunt puse la dispoziția S.C APASERV SATU MARE S.A , pentru furnizarea serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr.12313/19.11.2009, bunuri definite ca „bunuri de retur"

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 221/07.08.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale si UAT Carei pentru implementarea proiectului ”HUB de Servicii MMSS-SII MMSS” COD MYSMIS 130963

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 220/07.08.2023 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat în vederea realizării proiectului ”Realizarea, implementarea, utilizarea și administrarea sistemelor informatice de înaltă performanță, la nivelul județului Satu Mare, dezvoltate și găzduite prin sistemul Cloud Regional Nord-Vest”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 219/07.08.2023 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în favoarea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare și prelungirea protocolului de colaborare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 218/01.08.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 217/14.07.2023 pentru alocarea unor fonduri pentru organizarea celei de a XXII ediții a „Festivalului moților - Zilele Iancului” din satul Ianculeşti

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 216/12.07.2023 pentru aprobarea Regulament privind atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 215/12.07.2023 pentru modificarea HCL nr 29/2018, privind aprobarea și cofinanțarea proiectului ”Amenajare parc de agrement Somos în municipiul Carei” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 5, modificată și completată prin HCL 81/2018 respectiv HCL 183/2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 214/12.07.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construire Bază de tratament în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 213/12.07.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Foraj Puț de apă geotermală în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​​PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 212/12.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2023 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 211/12.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2023 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 210/12.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2023 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 209/12.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2023 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 208/12.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 30.06.2023 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 207/12.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 30.06.2023 - venituri proprii învățământ

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 206/12.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 30.06.2023 - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 205/12.07.2023 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 30.06.2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 204/12.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 203/12.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023 la sursa C – Credite Interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

​​PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 202/12.07.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 201/11.07.2023 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL 45/2009 privind aprobarea cumpărării imobilului situat în Carei, str. Nicolae Bălcescu nr 9 cuprins în CF nr 1768 cu nr top 1795/2, 1796/2, casa și teren în suprafață de 2565 mp

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 200/11.07.2023 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui imobil în domeniul public al Municipiului Carei, teren și construcții aferente Stației de epurare, situat în Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 199/11.07.2023 privind aprobarea completării inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Carei, cu imobilul drum comunal DC 120 situat în extravilanul Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 198/11.07.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 2654 mp, identificat prin CF 101302 Carei, nr. cad. 101302, situat în Carei, str 1 Decembrie 1918, tronson 3

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 197/11.07.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 3814 mp, identificat prin CF 111205 Carei, nr. cad. 111205, situat în Carei, Cartierul Mihai Viteazul II

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 196/11.07.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Carei în domeniul public al Municipiului Carei a imobilului-teren înscris în C.F. nr. 109366 Carei, nr cad 109366 în suprafață de 3160 mp, respectiv înscrierea construcție Depou autobuze Scd 859,20 mp, situat pe Calea Armatei Române

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 195/11.07.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 145 mp, identificat prin CF 105239, cu nr Top. 1549/16/a, situat în Carei, str Cimitirului

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 194/11.07.2023 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui drum în domeniul public al Municipiului Carei, situat în extravilanul Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 193/11.07.2023 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate în HCL 159/24.05.2023 privind aprobarea nivelului de salarizare al angajaților SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 192/11.07.2023 privind aprobarea modificării HCL nr 85/2007 modificată și completată prin HCL 29/2009 privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinea, curăţenia şi igiena publică în municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 191/11.07.2023 privind aprobarea structurii liniilor de gardă din cadrul Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 190/11.07.2023 privind aprobarea efectuării gărzii la domiciliu de către medicii specialiști din cadrul Secției de Psihiatrie al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 189/13.06.2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către DELGAZ-GRID S.A Târgu Mureș asupra unui teren în suprafaţă de 6648 mp, situat în Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 188/13.06.2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către DELGAZ-GRID S.A Târgu Mureș asupra unui teren în suprafaţă de 4161 mp, situat în Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 187/13.06.2023 pentru aprobarea coridorului de mobilitate urbană din cadrul proiectului ,,Coridor de Mobilitate Urbană Integrat - dezvoltarea și extinderea transportului public în comun de călători, a circulației bicicliștilor și pietonilor în municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 186/13.06.2023 pentru aprobarea documentației tehnice faza SF cu elemente DALI privind obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea Spitalului Municipal Carei, județul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 185/13.06.2023 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției ”Creare Centru Balnear pentru copii în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 184/13.06.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 183/12.06.2023 privind aprobarea înscrierii definitive a unei construcții în suprafață de 140 mp în domeniul public al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 182/12.06.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 181/12.06.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – proiect nr. 457 / 2022 elaborat de SPAKK GROUP S.R.L. Satu Mare pentru realizare – ”INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII”, extravilan Carei, str. Tireamului, nr. cad. 113182, jud Satu Mare; beneficiar UAT Municipiului Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr. 40

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 180/12.06.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023 la sursa C – Credite Interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 179/12.06.2023 privind participarea Municipiului Carei în cadrul PNRR la Apelul de proiecte Componenta C3 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR cu investiția ”Construirea de insule ecologice digitalizate în municipiul Carei – Runda II”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 178/12.06.2023 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției ”Reabilitarea, conservarea și refuncționalizarea Sinagogii Carei, str Progresului nr 6”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 177/12.06.2023 pentru aprobarea documentației tehnice- etapa DALI pentru obiectivul de investiție „REAMENAJARE PARC ZONA MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 176/12.06.2023 pentru aprobarea documentației tehnice- etapa Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiție „Amenajare zona urbană P-ța Avram Iancu”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 175/12.06.2023 pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI privind obiectivul de investiții Regenerarea urbană a Cartierului Eliberării din Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 174/12.06.2023 pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI privind obiectivul de investiții ”Regenerarea urbană a Cartierului Republicii din Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 173/12.06.2023 pentru aprobarea documentației tehnice etapa DALI privind obiectivul de investiții ”Renovare Energetică Aprofundată a clădirilor Rezidențiale multifamiliale din Municipiul Carei – Etapa 1”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 172/09.06.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurii de achiziție pentru elaborare PT, PAC și DE, pentru obiectivul de investiții ”Extindere și modernizare drum sat Ianculești (de la intrare până la zona de agrement a lacului)”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 171/09.06.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurii de achiziție pentru elaborare PT, PAC și DE, pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE CALEA MIHAI VITEAZUL sector cuprins între linia CF și limita intravilană a străzii” în Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 170/09.06.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurii de achiziție pentru elaborare PT, PAC și DE, pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE STRADA AGOSTON” în Municipiul Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 169/09.06.2023 pentru aprobarea revizuirii indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr 143/2020, completat prin HCL nr 182/2020 și HCL nr 135/27.07.2021, aferent investiției „Anexă Agricolă – Adăpost Animale”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 168/09.06.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022, în sumă de 5.096.321,91 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 167/09.06.2023 privind aprobarea preluării în administrare a imobilului – Sinagoga din Carei, înscris în CF nr 108974 Carei, situat în Municipiul Carei, strada Progresului nr 6 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 166/08.06.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 234 mp, identificat prin CF 113804, cu nr Top. 2015/1-b, situat în Carei, str Petőfi Sándor nr 94/1

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 165/08.06.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 132 mp, identificat prin CF 109012, cu nr Top. 2062/8, situat în Carei, str Someș nr 18

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 164/08.06.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului teren, în suprafață de 2924 mp, identificat prin CF 101603 Carei, nr. top. 1948/2, situat în Carei, str. Progresului nr 22

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

​​​PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 163/08.06.2023 privind aprobarea demarării procedurilor de preluare în domeniul public al Municipiului Carei, din domeniul public al statului Român și adminstrarea Direcției de Sănătate Publică Satu Mare a imobilului situat în Carei, str 1 Decembrie 1918 nr 35

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 162/08.06.2023 privind aprobarea cuantumului chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Carei, valabilă pentru anul 2023 şi respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investiţie ce se vor vira Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​​

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 161/08.06.2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

​​PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 160/22.05.2023 privind aprobarea aderării Municipiului Carei, județul Satu Mare la Parteneriatul LEADER cu denumirea Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 159/22.05.2023 privind aprobarea normelor financiare referitoare la modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul local al Municipiului Carei, pentru finanțarea activității Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 158/22.05.2023 privind aprobarea nivelului de salarizare al angajaților SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 157/22.05.2023 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al SC CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 156/10.05.2023 privind modificarea Hotărârii nr 212/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”, modificată prin HCL 32/18.02.2020, HCL 41/14.02.2022, HCL 98/05.04.2022 și HCL 92/31.03.2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 155/10.05.2023 privind modificarea HCL nr 91/31.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți obiectivului de investiții ”Creare Centru Multifuncțional Carei” etapa Proiect Tehnic, ca urmare a avizării PT de către Organismul Intermediar ADR NV

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 154/10.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 153/10.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 152/10.05.2023 pentru aprobarea revocării HCL nr 132/09.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023 la sursa C – Credite Interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 151/10.05.2023 pentru aprobarea revocării HCL nr 131/09.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 150/08.05.2023 privind aprobarea modificării HCL nr 87/2023 privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 149/05.05.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 148/05.05.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 147/05.05.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2023 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 146/05.05.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2023 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 145/05.05.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2023 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 144/05.05.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2023 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 143/05.05.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.03.2023 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 142/05.05.2023 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.03.2023 - venituri proprii învățământ

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 141/05.05.2023 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli la 31.03.2023 - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 140/05.05.2023 privind aprobarea execuţiei bugetelor locale de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 31.03.2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 139/05.05.2023 privind aprobarea situației financiare pentru anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 138/05.05.2023 privind aprobarea situțiilor finaciare pentru anul 2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 137/05.05.2023 pentru modificarea ANEXEI - LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PUBLICE DE INTERES LOCAL finanţate prin contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 25.364.086,95 lei aprobate prin HCL 234/11.11.2021, modificate și revizuite prin HCL 108/12.04.2022, HCL 190/04.08.2022, HCL nr 215/23.08.2022, HCL nr 230/05.09.2022 și HCL nr 298/31.10.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 136/05.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023 la sursa C – Credite Interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 135/05.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 134/05.05.2023 privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 133/05.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 132/05.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 131/05.05.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 130/05.05.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unui mijloc fix, construcție ( puț forat strada Livezilor ) , aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 129/05.05.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unui mijloc fix, vestiare în Parcul Dendrologic, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 128/05.05.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe, drumuri de exploatare, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 127/05.05.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe, terenuri, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 126/05.05.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe, a unor terenuri, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul privat

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 125/05.05.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe, construcții (seră și filigorie din Parcul Dendrologic), aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 124/04.05.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unor mijloace fixe, străzi, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 123/04.05.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unui mijloace fix, unor construcții, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 122/04.05.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 122 mp, identificat cu CF nr. 106919 Carei nr. cad. 106919, situat în Carei, B-dul 25 Octombrie nr. 17

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 121/04.05.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unui mijloace fix, teren în suprafață de 3404 mp, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul public

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 120/04.05.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 122 mp, identificat cu CF nr. 106919 Carei nr. cad. 106919, situat în Carei, B-dul 25 Octombrie nr. 17

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 119/25.04.2023 privind aprobarea angajării unui avocat și a contractului de asistență juridică pentru anularea Procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. 7204 din 11.04.2023 întocmit de Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 118/25.04.2023 privind aprobarea Bilanţului contabil pentru anul 2022 al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 117/25.04.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 116/21.04.2023 privind aprobarea utilizării parțiale în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 115/21.04.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți obiectivului de investiții „Construire locuințe sociale și Centru comunitar integrat medico-social în municipiul Carei” etapa Proiect Tehnic

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 114/21.04.2023 privind modificarea HCL nr 82/20.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 7, din Municipiul Carei, str. Traian nr. 126, jud. Satu Mare ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 113/21.04.2023 privind modificarea HCL nr 84/20.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 9, din Municipiul Carei, str. Nicolae Titulescu nr. 2, jud. Satu Mare ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 112/21.04.2023 privind desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 111/21.04.2023 privind aprobarea participării UAT Municipiul Carei în calitate de partener la organizarea evenimentului Campionatul Rally Sprint 2023 etapa a II a

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 110/21.04.2023 privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Fundației Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 109/21.04.2023 privind aprobarea schimbării destinației imobilului construcție înscris în CF 109811 nr Cad 109811 – C2, situat în Carei, str Iuliu Maniu, nr 18, din Clădire Magazie în Clădire Cazan

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 108/21.04.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 3076 mp, identificat cu nr Top. 6497/9a, situat în Carei, Calea Armatei Române

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 107/21.04.2023 privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local al domnului Timoc Titel Andrei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 106/30.03.2023 privind aprobarea achiziționării unei imobil, casă de locuit și teren aferent, identificate prin C.F. 109005 Carei, situat în Carei str. Grof Károlyi Sándor nr 3

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 105/30.03.2023 pentru modificarea și completarea HCL 220/29.08.2022 pentru modificarea taxei de pescuit la lacul Ianculeşti

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 104/27.03.2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 13 la Contractul de delegare al gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 103/27.03.2023 privind acordarea unor stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalul Municipal Carei, pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 102/24.03.2023 privind aprobarea înființării Compartimentului de Autorizare pentru serviciile publice de transport local de persoane în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 101/24.03.2023 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției ”Reabilitare Calea Mihai Viteazul-tronson cuprins între linia de cale ferată și limita intravilan a străzii”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 100/24.03.2023 privind modificarea Hotărârii nr 212/20.12.2018 privind aprobarea proiectului „Creare Centru Multifuncţional Carei”, modificată prin HCL 32/18.02.2020 modificat prin HCL 41/14.02.2022 și HCL 98/05.04.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 99/24.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenți obiectivului de investiții ”Creare Centru Multifuncțional Carei” etapa Proiect Tehnic

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 98/24.03.2023 privind respingerea solicitării SC TOMI SERV SRL CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 97/24.03.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Carei în domeniul privat al Municipiului Carei a unor mijloace fixe concesionate către APASERV S.A. Satu Mare, în vederea casării acestora

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 96/24.03.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unui mijloc fix, Teren în suprafață de 3000 mp, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul privat

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 95/24.03.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a unui mijloc fix, Teren în suprafață de 1000 mp, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul privat

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 94/24.03.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 126 mp, identificat cu nr Top. 1928/a, situat în Carei, str. Progresului nr 24

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 93/24.03.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a imobilului-teren, în suprafață de 101 mp, identificat cu nr Top. 2866/a, situat în Carei, str. Ion Slavici nr 7

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 92/23.03.2023 privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Carei, aprobat prin HCL nr 123/2020

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 91/23.03.2023 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, în suprafaţă de 10213 mp, teren aferent Stației de pompare, situat în intravilanul Municipiului Carei, str Constantin Mille

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 90/23.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii unor imobile – teren intravilan în suprafață totală de 4000 mp, identificate prin CF nr 108686 și CF nr 108920 , situate în Carei, Calea Armatei Române nr 72

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 89/23.03.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-cadastrale în vederea alipirii unor imobile - terenuri în suprafață alipită de 1586 mp, situate în Carei, Calea Armatei Române

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 88/23.03.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 87/23.03 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 86/17.03.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 85/17.03.2023 privind modificarea HCL 97/05.04.2022 pentru aprobarea proiectului Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 10, din Municipiul Carei, str Liszt Ferenc, nr 1, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 84/17.03.2023 privind modificarea HCL 95/05.04.2022 pentru aprobarea proiectului “Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr 8, din Municipiul Carei, str Viilor nr 2, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 83/16.03.2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 82/16.03.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 81/15.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 10, din Municipiul Carei, str. Liszt Ferencz nr. 1, jud. Satu Mare ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 80/15.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 9, din Municipiul Carei, str. Nicolae Titulescu nr. 2, jud. Satu Mare ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 79/15.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program normal nr. 8, din Municipiul Carei, str. Viilor nr. 2, jud. Satu Mare ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 78/15.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 7, din Municipiul Carei, str. Traian nr. 126, jud. Satu Mare ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 77/15.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 2, din Municipiul Carei, str. Nicolae Bălcescu nr. 9, jud. Satu Mare ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 76/15.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 1/B, din Municipiul Carei, str. Agrară nr. 1, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 75/15.03.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 1/A, din Municipiul Carei, str. Progresului nr. 8, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 74/15.03.2023 pentru aprobarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Carei, județul Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 73/15.03.2023 pentru modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Proiectului Tehnic pentru investiția ”Cooperare între Carei și Nyirbator pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea dezvoltării bazate pe potențialul lor endogen”, aprobați prin HCL nr 128/2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 72/15.03.2023 Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 71/09.03.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 70/02.03.2023 privind stabilirea tarifelor care vor fi utilizate de Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural ”Gróf Károlyi” Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 69/02.03.2023 privind aprobarea organigramei şi al statului de funcţii al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 68/02.03.2023 privind aprobarea finanțării achiziționării unor echipamente electrocasnice necesare dotării blocului alimentar din cadrul Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 67/01.03.2023 privind aprobarea Scrisorii de așteptări și a Planului de selecție a Administratorului CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 66/01.03.2023 privind aprobarea Procedurii de selecție a Administratorului CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 65/01.03.2023 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății CAREI TRANS BUS SRL

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 64/28.02.2023 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Carei asupra imobilului teren înscris în CF nr. 106358 Carei, nr cad 106358 în suprafață de 20 mp, situat în Cart. Mihai Viteazul II

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 63/28.02.2023 privind aprobarea vânzării terenului intravilan, identificat prin C.F. nr.110521 Carei, nr.cad. 110521 în suprafață de 1171 mp situat în Municipiul Carei, str. Ignișului nr.7

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 62/28.02.2023 privind aprobarea vânzării terenurilor intravilane, identificate prin C.F. nr.108876 Carei, nr.cad. 108876 în suprafață de 250 mp și C.F. nr.108464 Carei nr cad. 108464, în suprafață de 750 mp, situate în Municipiul Carei, Calea Armatei Române nr 74

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 61/28.02.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Sectorul Poliţiei de Frontieră Carei şi Consiliul Local al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 60/24.02.2023 privind aprobarea scutirii de la plata taxelor locale datorate pe anul 2023, pentru imobilul situat în Carei, Cart. Eliberării nr. 8/A, aflat în administrarea C.S. TAPO Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 59/23.02.2023 privind scutirea parțială de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.36, proprietatea Forumului Democrat al Germanilor

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 58/23.02.2023 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele afectate de deflagrația de gaze naturale din 27.02.2022, situate în Municipiul Carei, P-ța Avram Iancu nr 3 sc B

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 57/23.02.2023 privind modificarea și completarea HCL 140/2012 privind acordul de preluare în domeniul public al municipiului Carei și în administrarea Consiliului local a imobilului situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.40, completată prin HCL 114/2014 a Municipiului Carei, modificată prin HCL 158/2018 a Municipiului Carei,  modificată prin HCL 67/2019 a Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 56/23.02.2023 privind completarea Listei bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Carei, judeţul Satu Mare, care sunt puse la dispozitia S.C APASERV SATU MARE S.A , pentru furnizarea serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr.12313/19.11.2009, bunuri definite ca „bunuri de retur"

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 55/23.02.2023 privind aprobarea casării/scoaterii din evidență respectiv transferul mijloacelor fixe aflate în domeniul public și privat al Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 54/23.02.2023 cu privire la aprobarea închirierii prin atribuire directă și /sau prin licitație publică cu strigare a suprafeței de 33,98 ha pajiște aflată în extravilan, aparținând domeniului privat al municipiului Carei, județul Satu Mare potrivit art. 9, alin. (2) din OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18 / 1991

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 53/23.02.2023 privind aprobarea modificării și completării unor poziţii din inventarul bunurilor, ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Carei, însuşit prin HCL 44/1999

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 52/22.02.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 51/20.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 50/20.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023 la sursa C – Credite Interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 49/17.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 48/17.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la sursa G – CSM VICTORIA CAREI

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 47/17.02.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 46/17.02.2023 privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 45/17.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 44/13.02.2023 privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare privind atribuirea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani, a spaţiului în suprafaţă totală de 259 mp, din imobilul situat în Carei, str.Someș nr.9, în favoarea Primăriei Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 43/13.02.2023 privind atestarea fondului locativ gestionat de către Biroul Administrare Locuințe din cadrul Direcției de Asistență Socială

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 42/10.02.2023 privind aprobarea finanțării achiziționării a trei uși rezistente la foc de către Spitalul Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 41/10.02.2023 privind aprobarea finanțării participării echipei de robotică a Scolii cu clasele I-VIII nr.1 Carei la evenimentul I-Fest II SCHEDULE 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 40/10.02.2023 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, a imobilului situat în Municipiul Carei, str. Kaffka Margit nr 6 în favoarea Clubului Copiilor Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 39/10.02.2023 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-cadastrale de prima înscriere a unui teren în domeniul public al Municipiului Carei, situat în intravilanul Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 38/10.02.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a unui imobil-teren, cota de 4990/67600 din 689 mp, înscris în CF 113604 Carei, nr cad 113604, situat în Carei, str. Progresului nr 19

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 37/10.02.2023 privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Carei a unui imobil-teren, cota de 381/1526 mp, înscris în CF 113979 Carei, nr top 756/1, 757/1, situat în Carei, Calea Mihai Viteazul nr 28

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 36/10.02.2023 privind aprobarea majorării valorilor de inventar a mijloacelor fixe, aparținând patrimoniului Municipiului Carei – domeniul privat

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 35/09.02.2023 privind aprobarea constituirii comisiei pentru inițierea și negocierea prețului de achiziționare a imobilelor din Municipiul Carei necesare realizării investițiilor de interes public ale Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 34/09.02.2023 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 33/09.02.2023 privind aprobarea necesității și oportunității investiției „Amenajare sens giratoriu pe B-dul 25 Octombrie, intersecția cu str. Petőfi Sándor și str. Viilor, în Municipiul Carei”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 32/09.02.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General, etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție „Eficientizarea serviciului de transport public călători al Municipiului Carei ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 31/09.02.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi al statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 30/09.02.2023 privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilul situat în Carei, str. Tireamului nr. 75, proprietatea Parohiei Romano-Catolice nr.2 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 29/09.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 28/09.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al S.C. Piețe-Parcări S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 27/09.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al Clubului Sportiv Municipal Victoria Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 26/09.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – venituri proprii învățământ, ale Municipiului Carei la 31.12.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 25/09.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli – credite interne ale Municipiului Carei la 31.12.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 24/09.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Carei la 31.12.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 23/09.02.2023 privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31.12.2022 al Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 22/09.02.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023, sursa E venituri proprii învățământ

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 21/07.02.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 20/31.01.2023 entru modificarea HCL nr 23/2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 19/31.01.2023  pentru revizuirea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr 131/2018, revizuiți prin HCL nr 22/2019 ca urmare a realizării Proiectului Tehnic pentru proiectul „Reabilitarea şi modernizarea Grădiniţei nr 3 Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 18/30.01.2023 privind stabilirea taxei de hrană la grădiniţele cu program prelungit

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 17/27.01.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

 

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 16/27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Clubului Sportiv Municipal VICTORIA Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 15/27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 14/27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al S.C. PIEŢE PARCĂRI S.R.L. Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 13/27.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fundaţiei Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 12/27.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023, sursa C - credite interne

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 11/27.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Carei pe anul 2023

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 10.18.01.2023  privind modificare HCL nr. 231/08.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare, etapa II-a ” modificată prin HCL nr 316/15.11.2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9/18.01.2023 privind modificarea HCL nr 229/05.11.2021 pentru aprobarea documentației tehnice – etapa documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „ Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul Carei, jud. Satu Mare ”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 8/17.01.2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Carei, realizat în anul 2022

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7/13.01.2023 privind aprobarea avizării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pentru întreaga Arie a Serviciului din județul Satu Mare

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6/13.01.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în comisia de concurs / comisia de soluționare a contestațiilor pentru postul de director medical în cadrul Spitalului Municipal Carei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 5/13.01.2023 privind conferirea titlului Cetăţean de Onoare al Municipiului Carei domnului Kovács István

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 4/13.01.2023 privind conferirea titlului PRO URBE domnului Adorján Csaba– inițiator dl. Primar Eugen Kovács

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 3/10.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Spitalului Municipal Carei - sursa F

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2/10.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului Spitalului Municipal Carei, în suma de 2.930.800 lei

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 1/09.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr 263/07.10.2022 pentru aprobarea proiectului ”Renovare energetică aprofundată - Lucrări de reabilitare privind creșterea eficienței energetice și gestionare inteligentă a energiei la Grădinița cu program prelungit nr. 7, din Municipiul Carei, str. Traian nr. 126, jud. Satu Mare”

Pentru vizualizare accesați următorul link:

PDF

 

Abonează-te pentru a primi noile informatii

The subscriber's email address.